Annemie Housen-Donners benoemd tot lid Orde van Oranje-Nassau

Vanavond was de laatste keer dat de oude gemeenteraad samenkwam. Alle vier onze raadsleden: Roger Hoofs, Mark Meijer, Paul Dahlmans en onze fractievoorzitter Annemie Housen-Donners namen vanavond afscheid. Annemie werd extra in het zonnetje gezet en werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Geschreven door:

CDA Kerkrade

Deel dit artikel:

Verder lezen

Verslag commissie B&S 13-3-2019
Verslag commissie B&S 13-3-2019
19-03-2019 - Tijdens deze vergadering werd o.a. gesproken over het meerjarenbeleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2019-2022 en de verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2019. Twee ingewikkelde… Lees verder
Commissievergadering GEZ 13-03-2019
Commissievergadering GEZ 13-03-2019
16-03-2019 - In de commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken van 13 maart kwam allereerst de ”Beleidsregel PALET Regionaal Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energieopwekking”… Lees verder
Verslag Commissie AZM 11-3-2019
Verslag Commissie AZM 11-3-2019
14-03-2019 - Als eerste werd het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2018 vastgesteld en akkoord bevonden. Ook het ontwerpbesluit inzake… Lees verder