Verslag commisie GEZ 14-11-2018 en 15-11-2018

Afgelopen week vond de commissievergadering GEZ plaats, vanwege het grote aantal agendapunten verdeeld over twee avonden. De belangrijkste punten.

Het wijzigen van het parkeerregime in Kerkrade-Centrum. Centrumondernemer Ans Lataster maakte gebruik van de mogelijkheid van spreektijd voor burgers en zij pleitte voor het behoud van het parkeerregime zoals het nu is. CDA Kerkrade had graag gezien dat het College de centrumondernemers vooraf hadden betrokken bij de voorgestelde wijzigingen. We hebben er bij het begin van de werkzaamheden voor geijverd om de ondernemers tegemoet te komen in de periode dat het centrum op de schop ging maar het was duidelijk dat dit van tijdelijke aard zou zijn. Het feit dat in het voorstel het eerste uur gratis blijft vinden wij belangrijk, net als de mogelijkheid om achteraf te betalen. En willen bezoekers echt gratis parkeren dan zijn die mogelijkheden er ook, zij het op enige loopafstand. De kwestie zal alsnog in de raadsvergadering van 28 november aan de orde komen.

 

Verder werd gesproken over het zonnepanelenproject Parkstad dat in samenwerking met Volta Limburg wordt uitgevoerd. De eerste tranche is afgerond en het project blijkt zeer succesvol; de wachtlijst voor de volgende tranche wordt steeds langer. Wel is de kwaliteit van de zonnepaneleninstallaties een punt van aandacht gebleken. De komende tijd focust Volta Limburg zich dan ook vooral op het verbeteren van de kwaliteit van de reeds geplaatste installaties. In de commissievergadering van december zal besloten worden over een vervolg. Op verzoek van CDA Kerkrade komt de stand van zaken van het hele duurzaamheidsprogramma in kwartaal 1 van 2019 op de agenda van de commissie GEZ.

 

Daarnaast werd er in de vergadering een presentatie gegeven met betrekking tot de huidige stand van zaken Center Court. Ook moest de commissie zich buigen over de vraag of er een krediet beschikbaar kon worden gesteld ten behoeve van het uitwerken van het definitieve concept van dit majeure project. Duidelijk werd dat de komende maanden verder onderzoek gedaan moet worden naar de ‘zachte kant’ van het project. De afgelopen tijd is er veel onderzoek gedaan naar de investeringen in gebouwen voor het project, nu zal er meer invulling gegeven moeten worden aan de Center Court-gedachte en datgene wat er zich allemaal in het project zal gaan plaatsvinden. Eigenlijk het belangrijkste deel. De gemeenteraad zal zich in de raadsvergadering later deze maand moeten uitspreken over het beschikbaar stellen van dit krediet. Voor de zomer van 2019 zal er vervolgens pas een definitieve ‘go’ of ‘no go’ met betrekking tot het Center Court gegeven worden.

 

Tot slot werd er in de vergadering een presentatie gehouden met betrekking tot de voortgang van het centrumplan. Projectontwikkelaar Hessel Meijer en Centrummanager Eric Schreuders kwamen in de presentatie o.a. aan het woord. Duidelijk werd dat de focus de komende tijd zal liggen op het brengen van meer reuring’ in het centrum waardoor de bezoekersaantallen toenemen en er op korte termijn hopelijk ook nog een aantal nieuwe winkels aan de aanbodkant toegevoegd kunnen worden.

 

 

Geschreven door:

Niklas Wiertz en Roger Hoofs

Deel dit artikel:

Verder lezen

Raadsvergadering 26 juni 2019
Raadsvergadering 26 juni 2019
30-06-2019 - Op woensdag 26 juni 2019 vergaderde onze gemeenteraad over belangrijke onderwerpen die spelen binnen onze stad. Het was tevens de… Lees verder
Verslag Commissie Burgers en Samenleving 18 juni 2019
Verslag Commissie Burgers en Samenleving 18 juni 2019
19-06-2019 - Afgelopen dinsdag vond de laatste commissievergadering Burgers en Samenleving voor het zomerreces plaats.   Tijdens deze vergadering werd er gesproken… Lees verder
Verslag Commissie AZM 13 juni 2019
Verslag Commissie AZM 13 juni 2019
14-06-2019 - Belangrijkste wapenfeit wellicht , onze voor het eerst officieel in de raadzaal aanwezige nieuwe (CDA) burgemeester Petra Dassen. Niet als… Lees verder