Commisie vergadering GEZ 12-9-2018

Op 12 september 2018 heeft de eerste commissie GEZ na het zomerreces plaatsgevonden de belangrijkste punten waren een drietal ontwerp bestemmingsplannen. Door de aanpassingen die in de plannen zijn voorgesteld worden deze bestemmingsplannen aangepast aan bestaand beleid en worden mogelijkheden gecreëerd om brievenbuspanden aan te pakken. Daarnaast worden de parkeernormen voor heel Kerkrade gelijkgetrokken. Een goede zaak en daarom heeft CDA ingestemd.

Geschreven door:

Jos Bellen
  • Fractie
  • Fractiesecretaris

Deel dit artikel:

Verder lezen

Verslag commissie GEZ 6-12-2018
Verslag commissie GEZ 6-12-2018
12-12-2018 - Donderdag 6 december vond de commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken plaats. CDA Kerkrade heeft daarin het College wederom opgeroepen de… Lees verder
Raadsvergadering van 28 november en 4 december 2018
Raadsvergadering van 28 november en 4 december 2018
05-12-2018 - Naast een aantal akkoordstukken uit de commissies, werd op woensdag 28 november door de raad stevig gedebatteerd over een aantal… Lees verder
verslag commissie AZM 3-12-2018
verslag commissie AZM 3-12-2018
05-12-2018 - Op de agenda stonden meerdere ontwerpbesluiten, een kennismaking met de Rekenkamercommissie en een toelichting over de stand van zaken bij… Lees verder