Commisie vergadering GEZ 12-9-2018

Op 12 september 2018 heeft de eerste commissie GEZ na het zomerreces plaatsgevonden de belangrijkste punten waren een drietal ontwerp bestemmingsplannen. Door de aanpassingen die in de plannen zijn voorgesteld worden deze bestemmingsplannen aangepast aan bestaand beleid en worden mogelijkheden gecreëerd om brievenbuspanden aan te pakken. Daarnaast worden de parkeernormen voor heel Kerkrade gelijkgetrokken. Een goede zaak en daarom heeft CDA ingestemd.

Geschreven door:

Jos Bellen
  • Fractie
  • Fractiesecretaris

Deel dit artikel:

Verder lezen

Commissie B&S van dinsdag 14-5-2019
Commissie B&S van dinsdag 14-5-2019
19-05-2019 - In deze vergadering werd o.a. stilgestaan bij de begroting 2020 van de gemeenschappelijke regelingen Omnibuzz, WOZL en WSP. Vanwege met… Lees verder
Verslag commissie B&S 9-4-2019
Verslag commissie B&S 9-4-2019
14-04-2019 - Tijdens de afgelopen commissievergadering Burgers en Samenleving is o.a. gesproken over het ontwikkeltraject naar één organisatie voor Jeugdgezondheidszorg in Zuid… Lees verder
Verslag commissie GEZ 10-04-2019
Verslag commissie GEZ 10-04-2019
11-04-2019 - Woensdag 10 april vond de commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken plaats. De commissievergadering stond nagenoeg geheel in het teken van… Lees verder