Commisievergadering B&S 9 oktober 2018

Commissie Burgers en Samenleving (B&S) van 9 oktober 2018   Afgelopen dinsdag vond de commissievergadering Burgers en Samenleving plaats waarbij een drietal inhoudelijke punten op de agenda stonden: de pilot Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ Jeugdhulp, een presentatie over de stand van zaken binnen het Sociaal Domein en de toekomst van Pietershof.

Pilot POH-GGZ Jeugdhulp

Er is in de vergadering een presentatie gegeven over deze pilot. Er was geen sprake van een officiële evaluatie; deze zal begin 2019 plaatsvinden. De POH-GGZ is als praktijkondersteuner Jeugdhulp aanwezig in de praktijk van de huisartsen. Momenteel zijn er vier actief, zijn universitair geschoold (orthopedagoog, psycholoog etc.) en komen uit de sector zelf (via Xonar etc). Het doel van de inzet van deze praktijkondersteuners is het voorkomen van onnodig zware behandeltrajecten en minder doorverwijzingen naar specialistische hulp.

 

In de pilot doen 25 van de 33 huisartsen mee; 65% van de cliënten worden door POH-GGZ ondersteund. De eerste bevindingen zijn positief, er zijn minder doorverwijzingen naar de tweede lijn.

 

Managementinformatie Sociaal Domein

Financiële kengetallen:

2018: 445.000 tekort

2019: 3.571.000 tekort

 

2018 Is een omslagjaar, de reserves zijn op en de tekortenzullen de komende jaren alleen maar toenemen bij ongewijzigd beleid. Dit wordt met name veroorzaakt door de explosieve groei in aanvragen Jeugdhulp. In november in de najaarsnota zal het totale pakket aan maatregelen in de begroting worden verwerkt.

 

Toekomst Pietershof

Pietershof is momenteel eigendom van Radar en fungeert als een soort wijkcentrum maar Radar gaat het pand afstoten. Wethouder Leo Jongen heeft aangegeven dat alle voorzieningen, diensten en/of instanties die er nu gevestigd zijn, een plek zullen krijgen in P3, het voormalig protestants kerkje van Chèvremont.
Het opgerichte actiecomité heeft de voorkeur voor behoud van Pietershof en maakt zich zorgen of P3 aan alle eisen voldoet om alle toekomstige gebruikers te herbergen. In de presentatie vanuit P3 wordt duidelijk dat er ook voordelen zijn om naar P3 te gaan verkassen (meer en andere gebruikers, meer uitwisseling door aanwezige professionals).

Er is wel een verbouwing nodig (max. 340.000,-).

 

Git van Leeuwenstein en Niklas Wiertz

Fractie CDA Kerkrade

Geschreven door:

Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein

Deel dit artikel:

Verder lezen

Verslag commissie GEZ 6-12-2018
Verslag commissie GEZ 6-12-2018
12-12-2018 - Donderdag 6 december vond de commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken plaats. CDA Kerkrade heeft daarin het College wederom opgeroepen de… Lees verder
Raadsvergadering van 28 november en 4 december 2018
Raadsvergadering van 28 november en 4 december 2018
05-12-2018 - Naast een aantal akkoordstukken uit de commissies, werd op woensdag 28 november door de raad stevig gedebatteerd over een aantal… Lees verder
verslag commissie AZM 3-12-2018
verslag commissie AZM 3-12-2018
05-12-2018 - Op de agenda stonden meerdere ontwerpbesluiten, een kennismaking met de Rekenkamercommissie en een toelichting over de stand van zaken bij… Lees verder