Commissie B&S van dinsdag 14-5-2019

In deze vergadering werd o.a. stilgestaan bij de begroting 2020 van de gemeenschappelijke regelingen Omnibuzz, WOZL en WSP. Vanwege met name de toename van het vervoer en nieuwe fiscale regels stijgen de kosten bij Omnibuzz. Wij hebben daarom wel ingestemd met de ingediende begroting 2020. In de komende jaren zal Omnibuzz goed gemonitord moeten blijven om in de gemeentelijke begroting in te kunnen spelen op de geschetste ontwikkelingen. 

Ook kwam de begroting voor 2020 van WOZL en WSP aan bod. Een begroting die veelal afhankelijk is van diverse risico’s. Wij zijn akkoord gegaan met de begroting voor 2020 én wensenactief geïnformeerd te blijven worden over risicovolle de budgettaire ontwikkelingen.

 

Tot slot stond de kwartaalgewijze managementinformatie over de financiële voortgang van het sociaal domein op de planning. In deze presentatie werd duidelijk dat de situatie, met name in de jeugdzorg, nog altijd zorgelijk is, maar dat de gemeente er hard aan werkt om het tij te keren, in afwachting van extra toegezegde budgetten door de Rijksoverheid

Geschreven door:

Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein

Deel dit artikel:

Verder lezen

Raadsvergadering 26 juni 2019
Raadsvergadering 26 juni 2019
30-06-2019 - Op woensdag 26 juni 2019 vergaderde onze gemeenteraad over belangrijke onderwerpen die spelen binnen onze stad. Het was tevens de… Lees verder
Verslag Commissie Burgers en Samenleving 18 juni 2019
Verslag Commissie Burgers en Samenleving 18 juni 2019
19-06-2019 - Afgelopen dinsdag vond de laatste commissievergadering Burgers en Samenleving voor het zomerreces plaats.   Tijdens deze vergadering werd er gesproken… Lees verder
Verslag Commissie AZM 13 juni 2019
Verslag Commissie AZM 13 juni 2019
14-06-2019 - Belangrijkste wapenfeit wellicht , onze voor het eerst officieel in de raadzaal aanwezige nieuwe (CDA) burgemeester Petra Dassen. Niet als… Lees verder