In deze vergadering werd o.a. stilgestaan bij de begroting 2020 van de gemeenschappelijke regelingen Omnibuzz, WOZL en WSP. Vanwege met name de toename van het vervoer en nieuwe fiscale regels stijgen de kosten bij Omnibuzz. Wij hebben daarom wel ingestemd met de ingediende begroting 2020. In de komende jaren zal Omnibuzz goed gemonitord moeten blijven om in de gemeentelijke begroting in te kunnen spelen op de geschetste ontwikkelingen. 

Ook kwam de begroting voor 2020 van WOZL en WSP aan bod. Een begroting die veelal afhankelijk is van diverse risico’s. Wij zijn akkoord gegaan met de begroting voor 2020 én wensenactief geïnformeerd te blijven worden over risicovolle de budgettaire ontwikkelingen.

 

Tot slot stond de kwartaalgewijze managementinformatie over de financiële voortgang van het sociaal domein op de planning. In deze presentatie werd duidelijk dat de situatie, met name in de jeugdzorg, nog altijd zorgelijk is, maar dat de gemeente er hard aan werkt om het tij te keren, in afwachting van extra toegezegde budgetten door de Rijksoverheid

Geschreven door:

Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein

Deel dit artikel:

Verder lezen

Commissie Burgers en Samenleving (B&S) van 8 oktober 2019
Commissie Burgers en Samenleving (B&S) van 8 oktober 2019
12-10-2019 - Tijdens deze vergadering stond enkel het beleidsplan Armoede en Schulden 2020-2023, op de agenda. Voor het opstellen van dit beleidsplan… Lees verder
Commissie Grondgebied en Economische Zaken van 12 juni 2019
Commissie Grondgebied en Economische Zaken van 12 juni 2019
11-10-2019 - Twee nieuwe bestemmingsplannen, Bedrijventerrein Willem Sophia en Holzkuil, en de invoering van de Omgevingswet stonden op de agenda. De reden… Lees verder
Verslag Commissie AZM 7 oktober 2019
Verslag Commissie AZM 7 oktober 2019
08-10-2019 - Tijdens deze vergadering vormde de presentatie van Jan Willemsen, directeur BsGW (=Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschap), en de notitie Weerstandsvermogen… Lees verder