Commissie Burgers en Samenleving (B&S) van 8 oktober 2019

Tijdens deze vergadering stond enkel het beleidsplan Armoede en Schulden 2020-2023, op de agenda. Voor het opstellen van dit beleidsplan heeft het College gebruikgemaakt van een extern onderzoeksbureau dat het oude beleidsplan geëvalueerd heeft.

Vervolgens zijn de aanbevelingen verwerkt in het nieuwe beleidsplan. In het nieuwe beleidsplan Armoede en Schulden is meer dan ooit een koppeling gemaakt tussen de armoede- en schuldenproblematiek.
Duidelijk is geworden dat het armoedebeleid in onze gemeente op koers ligt en dat er de komende jaren voornamelijk gewerkt moet worden aan de bekendheid van de verschillende regelingen onder de specifieke doelgroepen, zoals de werkende minima.
Op het gebied van de schuldhulpverlening zal bij goedkeuring van het plan de komende jaren veel meer ingezet worden op preventie en vroeg-signalering. De regie van schuldhulpverlening komt daarbij in één hand, de Kredietbank Limburg.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 29 oktober zal besloten worden of dit beleidsplan vanaf 1 januari 2020 in gang wordt gezet.

 

Geschreven door:

Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein

Deel dit artikel:

Verder lezen

01-01-2020 - Het CDA Kerkrade wenst u allen het beste voor 2020! Lees verder
Verslag commissievergadering Burgers en Samenleving van 3 december 2019
Verslag commissievergadering Burgers en Samenleving van 3 december 2019
12-12-2019 -     Tijdens deze vergadering werd o.a. gesproken over de nieuwe verordening  maatschappelijke ondersteuning voor 2020. De verordening is aangepast… Lees verder
Verslag commissievergadering Burger & Samenleving van 10-12-2019
Verslag commissievergadering Burger & Samenleving van 10-12-2019
12-12-2019 - In de laatste commissievergadering B&S stonden twee onderwerpen geagendeerd, Eenzaamheid en de exploitatie van het Westhoes. CDA Kerkrade is verheugd… Lees verder