Commissie Burgers en Samenleving (B&S) van 8 oktober 2019

Tijdens deze vergadering stond enkel het beleidsplan Armoede en Schulden 2020-2023, op de agenda. Voor het opstellen van dit beleidsplan heeft het College gebruikgemaakt van een extern onderzoeksbureau dat het oude beleidsplan geëvalueerd heeft.

Vervolgens zijn de aanbevelingen verwerkt in het nieuwe beleidsplan. In het nieuwe beleidsplan Armoede en Schulden is meer dan ooit een koppeling gemaakt tussen de armoede- en schuldenproblematiek.
Duidelijk is geworden dat het armoedebeleid in onze gemeente op koers ligt en dat er de komende jaren voornamelijk gewerkt moet worden aan de bekendheid van de verschillende regelingen onder de specifieke doelgroepen, zoals de werkende minima.
Op het gebied van de schuldhulpverlening zal bij goedkeuring van het plan de komende jaren veel meer ingezet worden op preventie en vroeg-signalering. De regie van schuldhulpverlening komt daarbij in één hand, de Kredietbank Limburg.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 29 oktober zal besloten worden of dit beleidsplan vanaf 1 januari 2020 in gang wordt gezet.

 

Geschreven door:

Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein

Deel dit artikel:

Verder lezen

In memoriam: Toon Willems
In memoriam: Toon Willems
02-04-2020 - Vandaag bereikte ons het bericht dat Toon Willems op 84-jarige leeftijd aan de gevolgen van het Corona-virus is overleden. CDA… Lees verder
Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen – maandag 9 maart 2020
Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen – maandag 9 maart 2020
10-03-2020 - In maart enkel een vergadering van de commissie AZM, simpelweg vanwege een gebrek aan agendapunten bij B&S en GEZ. Hoe… Lees verder
Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen – maandag 3 februari 2020
Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen – maandag 3 februari 2020
04-02-2020 - Uit de eerste commissievergadering AZM in 2020 zijn slechts twee agendapunten noemenswaardig. Allereerst, toekomstig groen licht voor alle Gemeenschappelijke Regelingen… Lees verder