Commissie Burgers en Samenleving (B&S) van 8 oktober 2019

Tijdens deze vergadering stond enkel het beleidsplan Armoede en Schulden 2020-2023, op de agenda. Voor het opstellen van dit beleidsplan heeft het College gebruikgemaakt van een extern onderzoeksbureau dat het oude beleidsplan geëvalueerd heeft.

Vervolgens zijn de aanbevelingen verwerkt in het nieuwe beleidsplan. In het nieuwe beleidsplan Armoede en Schulden is meer dan ooit een koppeling gemaakt tussen de armoede- en schuldenproblematiek.
Duidelijk is geworden dat het armoedebeleid in onze gemeente op koers ligt en dat er de komende jaren voornamelijk gewerkt moet worden aan de bekendheid van de verschillende regelingen onder de specifieke doelgroepen, zoals de werkende minima.
Op het gebied van de schuldhulpverlening zal bij goedkeuring van het plan de komende jaren veel meer ingezet worden op preventie en vroeg-signalering. De regie van schuldhulpverlening komt daarbij in één hand, de Kredietbank Limburg.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 29 oktober zal besloten worden of dit beleidsplan vanaf 1 januari 2020 in gang wordt gezet.

 

Geschreven door:

Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein

Deel dit artikel:

Verder lezen

Raadsvergaderingen van 29 en 30 oktober 2019
Raadsvergaderingen van 29 en 30 oktober 2019
31-10-2019 - De vergadering op de dinsdag stond volledig in het teken van de herontwikkeling van Center Court Kerkrade. In Kerkrade is… Lees verder
Algemene beschouwingen begroting 2020
Algemene beschouwingen begroting 2020
30-10-2019 - Vandaag vonden de Algemene Beschouwingen plaats waarin de gemeenteraad haar oordeel velt over de door het college opgestelde begroting voor… Lees verder
CDA Kerkrade stemt in met ontwikkeling Center Court
CDA Kerkrade stemt in met ontwikkeling Center Court
29-10-2019 - Op dinsdag 29 oktober stemde de gemeenteraad van Kerkrade in met de ontwikkeling van Center Court Kerkrade. Onze fractievoorzitter Paul… Lees verder