Commissie Grondgebied en Economische Zaken van 12 juni 2019

Twee nieuwe bestemmingsplannen, Bedrijventerrein Willem Sophia en Holzkuil, en de invoering van de Omgevingswet stonden op de agenda.

De reden om beide bestemmingsplannen te herzien, heeft te maken met nieuwe wet- en regelgeving die harmonisatie beoogt op het gebied van vorm, inhoud en communicatie.

Bij bedrijventerrein Willem Sophia speelt daarbij het aan banden leggen van de activiteiten van Wiso Split (het actief verbranden van mijnsteen) en bij Holzkuil het feit dat hierdoor tevens de taakstelling om de woningvoorraad in Kerkrade terug te dringen, een belangrijke rol.

Dan de implementatie van de Omgevingswet, de grootste wetswijziging sinds de invoering van de Grondwet. Zo worden o.a. 26 wetten samengevoegd hetgeen in de toekomst ook een hele andere benadering van ambtenaren en burgers zal vergen. Minder hokjesdenken, meer ‘grensoverschrijdend’ en minder specialistisch, meer generalistisch denken.

Een hele heksentoer derhalve maar de invoering beslaat dan ook de periode 2021-2029. We hebben op dit punt een waarschuwend geluid laten horen aangezien men maximaal van de wettelijke overgangstermijnen gebruik wil maken hetgeen ons inziens ook risico’s in zich bergt.

Verder hebben we aangegeven dat het implementatieproces met name van binnenuit dient te geschieden met in eerste instantie de mensen die hierbij een voortrekkersrol in willen vervullen.

Tot slot is gevraagd om, naast het instellen van een werkgroep/denktank waar o.a. ook raadsleden deel van uitmaken, halfjaarlijks de stand van zaken in alle commissies te bespreken, waarmee is ingestemd.

Geschreven door:

Paul Boumans
  • Fractie
  • Fractievoorzitter
  • Raadslid

Deel dit artikel:

Verder lezen

01-01-2020 - Het CDA Kerkrade wenst u allen het beste voor 2020! Lees verder
Verslag commissievergadering Burgers en Samenleving van 3 december 2019
Verslag commissievergadering Burgers en Samenleving van 3 december 2019
12-12-2019 -     Tijdens deze vergadering werd o.a. gesproken over de nieuwe verordening  maatschappelijke ondersteuning voor 2020. De verordening is aangepast… Lees verder
Verslag commissievergadering Burger & Samenleving van 10-12-2019
Verslag commissievergadering Burger & Samenleving van 10-12-2019
12-12-2019 - In de laatste commissievergadering B&S stonden twee onderwerpen geagendeerd, Eenzaamheid en de exploitatie van het Westhoes. CDA Kerkrade is verheugd… Lees verder