Commissie Grondgebied en Economische Zaken van 12 juni 2019

Twee nieuwe bestemmingsplannen, Bedrijventerrein Willem Sophia en Holzkuil, en de invoering van de Omgevingswet stonden op de agenda.

De reden om beide bestemmingsplannen te herzien, heeft te maken met nieuwe wet- en regelgeving die harmonisatie beoogt op het gebied van vorm, inhoud en communicatie.

Bij bedrijventerrein Willem Sophia speelt daarbij het aan banden leggen van de activiteiten van Wiso Split (het actief verbranden van mijnsteen) en bij Holzkuil het feit dat hierdoor tevens de taakstelling om de woningvoorraad in Kerkrade terug te dringen, een belangrijke rol.

Dan de implementatie van de Omgevingswet, de grootste wetswijziging sinds de invoering van de Grondwet. Zo worden o.a. 26 wetten samengevoegd hetgeen in de toekomst ook een hele andere benadering van ambtenaren en burgers zal vergen. Minder hokjesdenken, meer ‘grensoverschrijdend’ en minder specialistisch, meer generalistisch denken.

Een hele heksentoer derhalve maar de invoering beslaat dan ook de periode 2021-2029. We hebben op dit punt een waarschuwend geluid laten horen aangezien men maximaal van de wettelijke overgangstermijnen gebruik wil maken hetgeen ons inziens ook risico’s in zich bergt.

Verder hebben we aangegeven dat het implementatieproces met name van binnenuit dient te geschieden met in eerste instantie de mensen die hierbij een voortrekkersrol in willen vervullen.

Tot slot is gevraagd om, naast het instellen van een werkgroep/denktank waar o.a. ook raadsleden deel van uitmaken, halfjaarlijks de stand van zaken in alle commissies te bespreken, waarmee is ingestemd.

Geschreven door:

Paul Boumans
  • Fractie
  • Fractievoorzitter
  • Raadslid

Deel dit artikel:

Verder lezen

In memoriam: Toon Willems
In memoriam: Toon Willems
02-04-2020 - Vandaag bereikte ons het bericht dat Toon Willems op 84-jarige leeftijd aan de gevolgen van het Corona-virus is overleden. CDA… Lees verder
Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen – maandag 9 maart 2020
Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen – maandag 9 maart 2020
10-03-2020 - In maart enkel een vergadering van de commissie AZM, simpelweg vanwege een gebrek aan agendapunten bij B&S en GEZ. Hoe… Lees verder
Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen – maandag 3 februari 2020
Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen – maandag 3 februari 2020
04-02-2020 - Uit de eerste commissievergadering AZM in 2020 zijn slechts twee agendapunten noemenswaardig. Allereerst, toekomstig groen licht voor alle Gemeenschappelijke Regelingen… Lees verder