Commissie Grondgebied en Economische Zaken van 4 december 2019

Tijdens deze vergadering werd o.a. gesproken over het Integraal Waterplan en het Watertakenplan Kerkrade 2020-2024. In deze beleidsplannen is door de gemeente Kerkrade in Parkstadverband samengewerkt met alle waterketenpartners om ervoor te zorgen dat water nu en voor de volgende generaties beschikbaar en betaalbaar blijft. In de plannen wordt invulling gegeven aan de zorgplicht van de gemeente op het gebied van afvalwater, grondwater, hemelwater en drinkwater. Het CDA Kerkrade kan de beleidslijnen uit de plannen volledig onderstrepen.

Verder werd gesproken over het parkeerbeleid in het centrum van Kerkrade.

In 2019 is een nieuw parkeerbeleid ingevoerd met als doel meer uniformiteit. Waar voorheen vijf soorten parkeerregimes golden, heeft het College in 2019 ervoor gekozen om enkel nog met vooraf en achteraf betaald parkeren te werken tegen twee verschillende tarieven, afhankelijk van de parkeerzone. Tijdens de invoering is de afgelopen maanden gebleken dat burgers talrijke problemen hebben ondervonden. In de afgelopen tijd heeft de verantwoordelijk wethouder Dion Schneider daarom samen met verschillende belanghebbenden deze problemen onder de loep genomen. In de vergadering heeft hij de commissie meegenomen in enkele aanvullende maatregelen om het parkeerbeleid en met name de eenvoud ervan, te verbeteren. Tevens heeft hij de commissie gevraagd ideeën en verbeterpunten mee te geven en daar heeft de commissie goed gebruik van gemaakt. Zo wil hij onder andere technische storingen in de parkeerautomaten verhelpen en voorkomen, het beleid nog eenduidiger maken en speciale vignetten voor mantelzorgers invoeren waarmee deze tegen een gereduceerd tarief in onze stad kunnen parkeren.

De commissie was positief gestemd over de voorgestelde verbetermaatregelen en heeft de wethouder verder opgeroepen toe te zien op actieve communicatie over de nieuwe maatregelen.

 

Geschreven door:

Niklas Wiertz en Roger Hoofs

Deel dit artikel:

Verder lezen

Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen – maandag 3 februari 2020
Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen – maandag 3 februari 2020
04-02-2020 - Uit de eerste commissievergadering AZM in 2020 zijn slechts twee agendapunten noemenswaardig. Allereerst, toekomstig groen licht voor alle Gemeenschappelijke Regelingen… Lees verder
In memoriam
In memoriam
27-01-2020 - Getroffen vernamen we dat ons belangrijk en zeer gewaardeerd CDA-lid Nettie Engels-Goebbels is overleden. Jarenlang heeft ze zich ingezet voor… Lees verder
01-01-2020 - Het CDA Kerkrade wenst u allen het beste voor 2020! Lees verder