Commissie Grondgebied en Economische Zaken van 4 december 2019

Tijdens deze vergadering werd o.a. gesproken over het Integraal Waterplan en het Watertakenplan Kerkrade 2020-2024. In deze beleidsplannen is door de gemeente Kerkrade in Parkstadverband samengewerkt met alle waterketenpartners om ervoor te zorgen dat water nu en voor de volgende generaties beschikbaar en betaalbaar blijft. In de plannen wordt invulling gegeven aan de zorgplicht van de gemeente op het gebied van afvalwater, grondwater, hemelwater en drinkwater. Het CDA Kerkrade kan de beleidslijnen uit de plannen volledig onderstrepen.

Verder werd gesproken over het parkeerbeleid in het centrum van Kerkrade.

In 2019 is een nieuw parkeerbeleid ingevoerd met als doel meer uniformiteit. Waar voorheen vijf soorten parkeerregimes golden, heeft het College in 2019 ervoor gekozen om enkel nog met vooraf en achteraf betaald parkeren te werken tegen twee verschillende tarieven, afhankelijk van de parkeerzone. Tijdens de invoering is de afgelopen maanden gebleken dat burgers talrijke problemen hebben ondervonden. In de afgelopen tijd heeft de verantwoordelijk wethouder Dion Schneider daarom samen met verschillende belanghebbenden deze problemen onder de loep genomen. In de vergadering heeft hij de commissie meegenomen in enkele aanvullende maatregelen om het parkeerbeleid en met name de eenvoud ervan, te verbeteren. Tevens heeft hij de commissie gevraagd ideeƫn en verbeterpunten mee te geven en daar heeft de commissie goed gebruik van gemaakt. Zo wil hij onder andere technische storingen in de parkeerautomaten verhelpen en voorkomen, het beleid nog eenduidiger maken en speciale vignetten voor mantelzorgers invoeren waarmee deze tegen een gereduceerd tarief in onze stad kunnen parkeren.

De commissie was positief gestemd over de voorgestelde verbetermaatregelen en heeft de wethouder verder opgeroepen toe te zien op actieve communicatie over de nieuwe maatregelen.

 

Geschreven door:

Niklas Wiertz en Roger Hoofs

Deel dit artikel:

Verder lezen

01-01-2020 - Het CDA Kerkrade wenst u allen het beste voor 2020! Lees verder
Verslag commissievergadering Burgers en Samenleving van 3 december 2019
Verslag commissievergadering Burgers en Samenleving van 3 december 2019
12-12-2019 -     Tijdens deze vergadering werd o.a. gesproken over de nieuwe verordening Ā maatschappelijke ondersteuning voor 2020. De verordening is aangepast… Lees verder
Verslag commissievergadering Burger & Samenleving van 10-12-2019
Verslag commissievergadering Burger & Samenleving van 10-12-2019
12-12-2019 - In de laatste commissievergadering B&S stonden twee onderwerpen geagendeerd, Eenzaamheid en de exploitatie van het Westhoes. CDA Kerkrade is verheugd… Lees verder