Commissievergadering Burgers en Samenleving 12 november 2019

Er is o.a. gesproken over de financiële situatie in het sociaal domein. Zoals al vaker benoemd, staat het sociaal domein, en met name de financiering, in Nederland, en zeker ook in Kerkrade, sinds de decentralisatie van dit beleidsveld onder zware druk. Tijdens de toelichting werd echter aangegeven dat de  Kerkraadse reserve sociaal domein er nu gelukkig beter uitziet dan eerder dit jaar.

Verder werd ingegaan op een nieuwe taskforce die momenteel in Kerkrade bezig is om efficiencyslagen in het sociaal domein te realiseren.

Tot slot werd ingegaan op een plan van aanpak t.b.v. het Beroepscollege Holz, om ervoor te zorgen dat de leerlingenaantallen er de komende jaren gaan toenemen. De teamleider van de school, vergezeld door twee leden van het College van Bestuur van SVOPL, gaf een toelichting.

Als CDA Kerkrade zijn we van mening dat er alles aan gedaan moet worden dat deze school behouden blijft voor Kerkrade, zijn blij met het plan van aanpak en hopen dat het plan vruchten gaat afwerpen.

Geschreven door:

Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein

Deel dit artikel:

Verder lezen

02-12-2019 - Onze wethouder Bert Bejas was vanmiddag in Brussel bij Jeroen Lenaerts voor gesprekken c.q. lobbyen voor Europese subsidie met name… Lees verder
Paul Hölsgens in het stadhuis van Herzogenrath voorgesteld als de nieuwe voorzitter en secretaris van de stichting Eurode 2000+
Paul Hölsgens in het stadhuis van Herzogenrath voorgesteld als de nieuwe voorzitter en secretaris van de stichting Eurode 2000+
23-11-2019 - Afgelopen donderdag werd Paul Hölsgens in het stadhuis van Herzogenrath voorgesteld als de nieuwe voorzitter en secretaris van de stichting… Lees verder
Commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken (GEZ), 13 november 2019
Commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken (GEZ), 13 november 2019
18-11-2019 - Er werd o.a. gesproken over de Campus en de stand van zaken rond het herstelplan van dit gebouw, in december… Lees verder