Commissievergadering Burgers en Samenleving 12 november 2019

Er is o.a. gesproken over de financiële situatie in het sociaal domein. Zoals al vaker benoemd, staat het sociaal domein, en met name de financiering, in Nederland, en zeker ook in Kerkrade, sinds de decentralisatie van dit beleidsveld onder zware druk. Tijdens de toelichting werd echter aangegeven dat de  Kerkraadse reserve sociaal domein er nu gelukkig beter uitziet dan eerder dit jaar.

Verder werd ingegaan op een nieuwe taskforce die momenteel in Kerkrade bezig is om efficiencyslagen in het sociaal domein te realiseren.

Tot slot werd ingegaan op een plan van aanpak t.b.v. het Beroepscollege Holz, om ervoor te zorgen dat de leerlingenaantallen er de komende jaren gaan toenemen. De teamleider van de school, vergezeld door twee leden van het College van Bestuur van SVOPL, gaf een toelichting.

Als CDA Kerkrade zijn we van mening dat er alles aan gedaan moet worden dat deze school behouden blijft voor Kerkrade, zijn blij met het plan van aanpak en hopen dat het plan vruchten gaat afwerpen.

Geschreven door:

Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein

Deel dit artikel:

Verder lezen

Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen – maandag 3 februari 2020
Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen – maandag 3 februari 2020
04-02-2020 - Uit de eerste commissievergadering AZM in 2020 zijn slechts twee agendapunten noemenswaardig. Allereerst, toekomstig groen licht voor alle Gemeenschappelijke Regelingen… Lees verder
In memoriam
In memoriam
27-01-2020 - Getroffen vernamen we dat ons belangrijk en zeer gewaardeerd CDA-lid Nettie Engels-Goebbels is overleden. Jarenlang heeft ze zich ingezet voor… Lees verder
01-01-2020 - Het CDA Kerkrade wenst u allen het beste voor 2020! Lees verder