15-02-2019 - De commissievergadering ging met name over SUPERLOCAL, een circulaire gebiedsontwikkeling in de wijk Bleijerheide die uniek is. Uniek omdat er nieuwe woningen en een nieuwe leefomgeving worden gerealiseerd met materialen en kwaliteiten die uit het gebied zelf komen.
Geschreven door Paul Boumans
12-02-2019 - Uit het jaarverslag van de Centrale bezwaarschriften- en klachtencommissie en de verstrekte toelichting blijkt dat deze commissie, waartoe burgers zich kunnen wenden als ze het niet eens zijn met gemeentelijke besluiten, goed functioneert en dat ook een duidelijke verbetering ten opzichte van voorgaande jaren valt te constateren.Met name wat betreft de tijdige klachtenafwikkeling kan men … Lees meer
Geschreven door
30-01-2019 - Afgelopen dinsdag vond de commissievergadering Burgers en Samenleving plaats. Tijdens deze eerste vergadering van 2019 kwam de Rekenkamercommissie haar werkzaamheden aan de commissie B&S toelichten. In de Raadsvergadering van december 2018 werd dhr. Sluijsmans (leuk detail: CDA-lid)benoemd tot nieuw extern lid van de Rekenkamercommissie waardoor de commissie weer helemaal compleet is. Daarbij gaf de Rekenkamercommissie … Lees meer
Geschreven door Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein
30-01-2019 - Woensdag 16 januari vond de commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken plaats. Tijdens deze eerste vergadering van 2019 was er slechts één inhoudelijk agendapunt. Er werd middels een presentatie ingegaan op het proces rondom de komst en invoering van de Omgevingswet. De Omgevingswet is een toekomstige Nederlandse wet die zorgt voor een verregaande vereenvoudiging van alle wetgeving … Lees meer
Geschreven door Niklas Wiertz en Roger Hoofs
23-12-2018 - Op woensdag 19 december 2018 is de Kerkraadse gemeenteraad samengekomen om te vergaderen over belangrijke onderwerpen die spelen binnen onze stad. Het was de laatste raadsvergadering voor het Kerstreces.
Geschreven door Paul Boumans en Niklas Wiertz
12-12-2018 - Donderdag 6 december vond de commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken plaats. CDA Kerkrade heeft daarin het College wederom opgeroepen de Omgevingswet op de agenda te plaatsen en wel in januari 2019.
Geschreven door Niklas Wiertz en Roger Hoofs
05-12-2018 - Naast een aantal akkoordstukken uit de commissies, werd op woensdag 28 november door de raad stevig gedebatteerd over een aantal belangrijke onderwerpen.   Zo werd er gesproken over het verzoek van Roda JC inzake de huur, de naamgeving en de exploitatie van het Parkstad Limburg Stadion. Omdat een vertegenwoordiger van de club in de commissie … Lees meer
Geschreven door Paul Boumans en Niklas Wiertz

Verslag commissie AZM 3-12-2018

05-12-2018 - Op de agenda stonden meerdere ontwerpbesluiten, een kennismaking met de Rekenkamercommissie en een toelichting over de stand van zaken bij Roda JC. Daarnaast ging het bij de actualisering van de Algemene Plaatselijke Verordening om relatief kleine en veelal technische aanpassingen, die bovendien al door de vorige Raad waren vastgesteld. Dit onderwerp gaat dan ook als … Lees meer
Geschreven door Paul Boumans en Paul Hölsgens
18-11-2018 - Afgelopen week vond de commissievergadering GEZ plaats, vanwege het grote aantal agendapunten verdeeld over twee avonden. De belangrijkste punten.
Geschreven door Niklas Wiertz en Roger Hoofs
16-11-2018 -   Van de vijf agendapunten voor de commissievergadering zijn twee punten zeker het vermelden waard. Er was een stevige discussie over de drie verzoeken van Roda JC Kerkrade: een huurverlaging van € 400.000 per jaar, het recht om het stadion op niet-wedstrijddagen te exploiteren en het recht om de naam van het stadion te  exploiteren. … Lees meer
Geschreven door Paul Boumans en Paul Hölsgens