12-09-2018 - Afgelopen dinsdag vond de eerste commissievergadering Burgers en Samenleving na het zomerreces plaats. Tijdens deze vergadering stonden een tweetal inhoudelijke punten op de agenda over de (inkoop) van de jeugdhulp en een gedachtenwisseling met de OR van de WOZL.
Geschreven door Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein
12-09-2018 - Tijdens deze eerste vergadering na het zomerreces stonden drie ontwerpbesluiten op de agenda, alsmede een presentatie van de zogenoemde G7 over de financiële situatie van Roda JC Kerkrade. Aan het einde was er nog een presentatie aangaande het „plan van aanpak brievenbuspanden“.
Geschreven door Paul Hölsgens
07-07-2018 - Afgelopen woensdag vond de laatste raadsvergadering voor het zomerreces plaats en tevens de eerste echte raadsvergadering van bestuursperiode 2018-2022. Tijdens deze vergadering stonden veel agendapunten op de planningzodat deze pas een dag later kon worden afgerond.
Geschreven door Paul Boumans en Niklas Wiertz
24-06-2018 - Voorafgaand aan de eigenlijke vergadering vond een kort overleg plaats tussen enkele leden van CDA Kerkrade en collega’s van de CDU Herzogerath. Er is met name gebrainstormd over de Avantislijn en afgesproken in het najaar hier verder op in te gaan.
Geschreven door Paul Boumans en Paul Hölsgens
24-06-2018 - Afgelopen woensdag vond de eerste commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken van de bestuursperiode 2018-2022 plaats.
Geschreven door Niklas Wiertz en Roger Hoofs
24-06-2018 - Afgelopen dinsdag vond de eerste commissievergadering Burgers en Samenleving van de bestuursperiode 2018-2022 plaats. Op de agenda van deze vergadering stonden een heleboel onderwerpen. Omwille van de tijd zorgde dat ervoor dat deze vergadering afgelopen donderdag pas afgerond kon worden.
Geschreven door Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein

Commissie Algemene Zaken en Middelen (AZM) van 18 juni 2018

24-06-2018 - Uit de tweede commissievergadering AZM van de nieuwe bestuursperiode is een drietal wapenfeiten te noemen, te weten twee begrotingsvoorstellen en een motie.
Geschreven door Paul Boumans en Paul Hölsgens
04-06-2018 - De eerste commissievergadering Algemene Zaken en Middelen (AZM) van de nieuwe bestuursperiode is een feit. Op woensdag 30 mei vond de eerste commissievergadering AZM plaats.
Geschreven door Paul Boumans en Paul Hölsgens
08-05-2018 - Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD vormen samen de nieuwe coalitie met als motto “Kerkrade een stad om samen te (be)leven!”. De coalitie bouwt voort op de vruchten en verworvenheden uit de bestuursperiode 2014 – 2018. Tegen de achtergrond van maatschappelijke en financiële ontwikkelingen wil de coalitie vanuit een zelfstandig Kerkrade in de komende bestuursperiode doorgaan … Lees meer
Geschreven door CDA Kerkrade
30-03-2018 - Vanavond was de laatste keer dat de oude gemeenteraad samenkwam. Alle vier onze raadsleden: Roger Hoofs, Mark Meijer, Paul Dahlmans en onze fractievoorzitter Annemie Housen-Donners namen vanavond afscheid. Annemie werd extra in het zonnetje gezet en werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Geschreven door CDA Kerkrade