29-10-2018 - CDU-Bürgerdialog – burgers in gesprek met Städteregionsrat kandidaat Dr. Tim Grüttemeier Afgelopen maandag 22 oktober was een kleine afvaardiging van CDA Kerkrade in het Nell-Breuning-Haus te Herzogenrath aanwezig bij de CDU-Bürgerdialog. Burgers van Herzogenrath stelden vragen aan Tim Grüttemeier, waarbij goede, inhoudelijke discussies ontstonden.
Geschreven door Paul Hölsgens
15-10-2018 - Afgelopen woensdag vond de commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken plaats.   Allereerst kwam tijdens de vergadering de verkoop van het gebouw Lambertistraat 10A aan het Nederlandse Rode Kruis aan bod. Het Nederlandse Rode Kruis is in Kerkrade momenteel gevestigd aan de Hoofdstraat 24B. Deze locatie is echter te klein geworden. Daarom wil de organisatie graag … Lees meer
Geschreven door Niklas Wiertz en Roger Hoofs
10-10-2018 - Commissie Burgers en Samenleving (B&S) van 9 oktober 2018   Afgelopen dinsdag vond de commissievergadering Burgers en Samenleving plaats waarbij een drietal inhoudelijke punten op de agenda stonden: de pilot Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ Jeugdhulp, een presentatie over de stand van zaken binnen het Sociaal Domein en de toekomst van Pietershof.
Geschreven door Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein
27-09-2018 - Raadsvergadering van 26 september 2018.   Na de drie commissievergaderingen AZM, B&S en GEZ, was het woensdag 26 september de beurt aan de overkoepelende Raadvergadering om na een lang zomerreces weer van start te gaan. De commissies had hun werk goed gedaan; er resteerden slechts een tweetal serieuze bespreekstukken.
Geschreven door Paul Boumans en Niklas Wiertz
21-09-2018 - Op 12 september 2018 heeft de eerste commissie GEZ na het zomerreces plaatsgevonden de belangrijkste punten waren een drietal ontwerp bestemmingsplannen. Door de aanpassingen die in de plannen zijn voorgesteld worden deze bestemmingsplannen aangepast aan bestaand beleid en worden mogelijkheden gecreëerd om brievenbuspanden aan te pakken. Daarnaast worden de parkeernormen voor heel Kerkrade gelijkgetrokken. Een … Lees meer
Geschreven door Jos Bellen
12-09-2018 - Afgelopen dinsdag vond de eerste commissievergadering Burgers en Samenleving na het zomerreces plaats. Tijdens deze vergadering stonden een tweetal inhoudelijke punten op de agenda over de (inkoop) van de jeugdhulp en een gedachtenwisseling met de OR van de WOZL.
Geschreven door Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein
12-09-2018 - Tijdens deze eerste vergadering na het zomerreces stonden drie ontwerpbesluiten op de agenda, alsmede een presentatie van de zogenoemde G7 over de financiële situatie van Roda JC Kerkrade. Aan het einde was er nog een presentatie aangaande het „plan van aanpak brievenbuspanden“.
Geschreven door Paul Hölsgens
07-07-2018 - Afgelopen woensdag vond de laatste raadsvergadering voor het zomerreces plaats en tevens de eerste echte raadsvergadering van bestuursperiode 2018-2022. Tijdens deze vergadering stonden veel agendapunten op de planningzodat deze pas een dag later kon worden afgerond.
Geschreven door Paul Boumans en Niklas Wiertz
24-06-2018 - Voorafgaand aan de eigenlijke vergadering vond een kort overleg plaats tussen enkele leden van CDA Kerkrade en collega’s van de CDU Herzogerath. Er is met name gebrainstormd over de Avantislijn en afgesproken in het najaar hier verder op in te gaan.
Geschreven door Paul Boumans en Paul Hölsgens
24-06-2018 - Afgelopen woensdag vond de eerste commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken van de bestuursperiode 2018-2022 plaats.
Geschreven door Niklas Wiertz en Roger Hoofs