• Afgevaardigde van het bestuur in de fractie
 • Burgercommissielid
 • Fractiesecretaris
 • Fractievoorzitter
 • Raadslid
 • Steunfractielid
 • Afgevaardigde van het CDJA in het bestuur
 • Bestuurslid
 • Ledenwerving & training
 • Penningmeester
 • Secretaris
 • Social Media
 • Voorzitter

Martijn van Schijndel

 • Afgevaardigde van het CDJA in het bestuur

Hay Erkens

 • Ledenwerving & training

Paul Hölsgens

 • Burgercommissielid

Paul Boumans

 • Fractievoorzitter
 • Raadslid

Jos Bellen

 • Fractiesecretaris

Roger Hoofs

 • Burgercommissielid

Jo Plum

 • Afgevaardigde van het bestuur in de fractie