• Afgevaardigde van het bestuur in de fractie
 • Burgercommissielid
 • Fractiesecretaris
 • Fractievoorzitter
 • Raadslid
 • Steunfractielid
 • Bestuurslid
 • Penningmeester
 • Penningmeester CDA-vrouw
 • Secretaris
 • Secretaris CDA-vrouw
 • Social Media
 • Voorzitter
 • Voorzitter CDA-vrouw
 • Wethouder

Marleen Kannekens

 • Bestuurslid
 • Voorzitter CDA-vrouw

Paul Boumans

 • Fractievoorzitter
 • Raadslid

Niklas Wiertz

 • Raadslid
 • Social Media

Petra Meloni

 • Secretaris
 • Secretaris CDA-vrouw

Corine Schurer

 • Penningmeester CDA-vrouw

Paul Hölsgens

 • Burgercommissielid
 • Social Media

Jurian van den Camp

 • Social Media
 • Steunfractielid

Jos Bellen

 • Fractiesecretaris

Roger Hoofs

 • Burgercommissielid

Jo Plum

 • Afgevaardigde van het bestuur in de fractie