• Afgevaardigde van het bestuur in de fractie
 • Burgercommissielid
 • Fractiesecretaris
 • Fractievoorzitter
 • Raadslid
 • Steunfractielid
 • Afgevaardigde van het CDJA in het bestuur
 • Bestuurslid
 • Ledenwerving & training
 • Penningmeester
 • Secretaris
 • Social Media
 • Voorzitter
 • Wethouder