Bert Bejas

Wethouder

Na diverse jaren als gemeenteambtenaar bij de gemeente Kerkrade ben ik in 2017 lid geworden van het CDA en politiek actief geworden. In 2018 werd ik gekozen als raadslid. Vanaf mei 2018 heb ik zitting genomen in het college van Burgemeester & Wethouders.

Mij is de portefeuille financiën, informatievoorziening en automatisering, alsmede publiekszaken en dienstverlening toegekend. Tevens ben ik wijkwethouder Oost. Aan dit wijkplatform nemen verschillende personen deel om van Kerkrade een leefbare en mooie stad te maken. Uitdagingen worden niet uit de weg gegaan en bieden een goed perspectief voor een goede toekomst.