Marcel Gijsen

Penningmeester
Bestuur
Campagneteam

Na een korte “snuffelstage” binnen onze afdeling ben ik op 22 februari 1998 lid geworden van het CDA. In enkele maanden tijd leerde ik de mensen binnen onze afdeling kennen. Dit was wederzijds en eind 1998 werd ik gevraagd om zitting te nemen in het bestuur. Mijn eerste taak werd om de communicatie naar onze leden door middel van onze periodieke nieuwsbrief “Standpunt” in goede banen te leiden. Ten opzichte van de huidige technische hulpmiddelen (e-mail, website, Facebook, etc.) was dit een behoorlijke klus waar veel tijd in ging zitten.

In september 2001 legde onze toenmalige penningmeester zijn functie neer en werd ik gevraagd om deze functie over te nemen. Deze heb ik aanvaard en vervul ik tot nu nog steeds. Als penningmeester werd ik vanaf het begin actief binnen ons campagneteam en draag hierin  zorg om binnen de vastgestelde budgetten te blijven.

In de loop der jaren is de financiële huishouding binnen onze afdeling aan veranderingen onderhevig geweest. Zo heb ik o.a. het kasgeld afgeschaft, daarentegen de aparte betaalrekeningen en spaarrekeningen voor afdeling en campagne samengevoegd. Ook de al decennialang gebruikelijke eigen fractierekening werd opgeheven en bij de afdeling gevoegd.

Al met al zijn wij financieel open en transparant en voldoen aan de landelijke richtlijnen van het CDA. Om goed geïnformeerd en inspraak te hebben in de financiële ontwikkelingen binnen het CDA, onderhoud ik contacten met diverse penningmeesters van andere gemeentelijke afdelingen en met de penningmeester van CDA Limburg. Al met al een leuke en uitdagende taak binnen ons bestuur en het CDA.