Git van Leeuwenstein

  • Burgercommissielid
  • Fractie

Politiek bewustzijn is mij, als dochter van een voormalige Kerkraadse wethouder, met de paplepel ingegoten. Toch heeft dit, met uitzondering van een korte actieve periode bij het CDJA,  niet direct geleid tot eigen stappen in de politieke arena. Na jaren gewoond en gewerkt te hebben in Brabant, waar mijn belangrijkste aandacht uitging naar werk en gezin, keerde ik terug naar mijn geboortestad. Ik ben sindsdien altijd actief geweest in bestuursfuncties. Zo was ik lid van de Raad van Toezicht van Stichting Kinderopvang Roermond en bestuurslid  van de Kerkraadse Vazom. De afgelopen jaren ben ik me veel bewuster geworden van mijn binding met Kerkrade en Limburg. Je kunt immers wel ‘e meëdsje oes Kirchroa hoale,  mer  Kirchroa nit oes ‘t meëdsje’. Door die betrokkenheid wil ik me nu actief gaan inzetten voor Kerkrade met het CDA.

De politiek in?

Ik geloof in verantwoordelijkheid nemen, doen i.p.v. praten en sta daarom vol trots en overtuiging op de lijst van het CDA. Waarom? Niemand mag door geloof, handicap, achtergrond of overtuiging aan de zijlijn staan. Daarin voel ik mij gesteund door de opvattingen van het CDA. Ook in mijn werk adviseer ik al 23 jaar organisaties hoe de werkomstandigheden te verbeteren zodat iedereen blijvend kan meedoen in het werkproces. Daar zit voor mij de parallel met politiek bedrijven: het optimaliseren van leefomstandigheden, waardoor iedereen blijvend kan meedoen in onze samenleving. Met kansen voor werk, toegankelijke zorg, cultuur en mogelijkheden voor sport. Er zijn op dat vlak de afgelopen jaren goede initiatieven genomen die Kerkrade opnieuw op de kaart hebben gezet zoals het GaiaZOO, Museumplein Limburg  en de Leisure Dome. Maar ook voor de uitdagingen van de toekomst, biedt Kerkrade een solide basis. Daar geloof ik in en daar wil ik me graag voor inzetten.

Git van Leeuwenstein