Paul Hölsgens

  • Burgercommissielid
  • Fractie

Bijna twintig jaar geleden bracht de liefde mij vanuit het Sittardse naar Kerkrade. Met de tijd ben ik van Kirchroa gaan houden en voel ik mij er helemaal heem. Hier vind je nog saamhorigheidsgevoel. Met mijn vrouw Kirsten en onze drie kinderen woon ik in de buurt van het prachtige kloostercomplex Rolduc.

Sinds ik Kerkrade heb leren kennen, is de stad behoorlijk veranderd. Ik zie een dynamische en trotse stad met uitdagingen en kansen op het gebied van  arbeidsmarkt, toerisme, vergrijzing en ontgroening, duurzaamheid en infrastructuur. Dit vraagt om samenwerking met onze Nederlandse én Duitse buurgemeenten.

Laten we profiteren van onze ligging midden in de Euregio in plaats van de perifere ligging in het ‘randland’ vanuit nationaal perspectief te benadrukken. De top technologische Städteregion Aachen met een universiteit van wereldfaam ligt bij ons om de hoek. Ik wil mij dan ook inzetten voor nog meer samenwerking met Eurode partner Herzogenrath en grote buur Aken.

Als docent Frans en Duits en eigenaar van taleninstituut Euregio Language Services ervaar ik dagelijks het toenemende belang van het Duits. Ik ben een sterke voorstander van vroeg beginnen met buurtaalonderwijs – liefst op alle Kerkraadse basisscholen – en het mogelijk maken van stages in Duitsland.

Paul Hölsgens