Prikactie Bleijerheide 9 maart 2019

Op initiatief van burgercommissielid CDA Paul Hölsgens heeft een aantal leden van het CDA Kerkrade letterlijk de handen uit de mouwen gestoken om een groot gedeelte van Bleijerheide ‘schoon te prikken’. Paul kwam een dik jaar geleden op het idee om in de omgeving van zijn huis het terrein met prikkers schoon te maken.

Omdat er veel overlast was en is van zwerfvuil in zijn buurt vond hij dat hij daar iets aan moest doen. Dit idee is vandaag door het CDA Kerkrade overgenomen. De leden van het CDA zijn als een zeer gemotiveerde groep aan de slag gegaan. Zelfs de kinderen van Paul en zijn vrouw waren aanwezig om het goede voorbeeld te geven. Het resultaat van deze prikactie was 8 vuilniszakken vol.

Daarnaast was wethouder Bert Bejas ook aanwezig om de schouders eronder te zetten. Deze prikactie is het begin van een reeks om de buurten in Kerkrade zoveel mogelijk zwerfvuil-loos te maken. Langs deze weg worden mensen ook opgeroepen om samen met ons de Kerkraadse wijken mooier en schoner te maken. Voelt u zich geroepen om te helpen, neem dan gerust contact op met Petra Meloni op het volgende mailadres: petra.meloni@cdakerkrade.nl

Geschreven door:

Petra Meloni
  • Secretaris CDA-vrouw

Deel dit artikel:

Verder lezen

Verslag commissie B&S 13-3-2019
Verslag commissie B&S 13-3-2019
19-03-2019 - Tijdens deze vergadering werd o.a. gesproken over het meerjarenbeleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2019-2022 en de verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2019. Twee ingewikkelde… Lees verder
Commissievergadering GEZ 13-03-2019
Commissievergadering GEZ 13-03-2019
16-03-2019 - In de commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken van 13 maart kwam allereerst de ”Beleidsregel PALET Regionaal Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energieopwekking”… Lees verder
Verslag Commissie AZM 11-3-2019
Verslag Commissie AZM 11-3-2019
14-03-2019 - Als eerste werd het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2018 vastgesteld en akkoord bevonden. Ook het ontwerpbesluit inzake… Lees verder