Raadsvergadering 19 december 2018

Op woensdag 19 december 2018 is de Kerkraadse gemeenteraad samengekomen om te vergaderen over belangrijke onderwerpen die spelen binnen onze stad. Het was de laatste raadsvergadering voor het Kerstreces.

Naast dat er een aantal akkoordstukken op de agenda stonden, die in de verschillende commissievergaderingen al uitvoerig aan bod gekomen waren, werd er ook nog flink gedebatteerd tijdens deze vergadering.

 

Zo werd er gesproken over de verzoeken die Roda JC aan de raad heeft gedaan met betrekking tot de huur, de naamgeving en de exploitatie van het Parkstad Limburg Stadion. In deze vergadering ging een meerderheid van de raad, waaronder het CDA Kerkrade, akkoord met uitstel van de helft van de stadionhuur tot uiterlijk eind 2020 waardoor de club de komende tijd ruimte krijgt om orde op zaken te stellen.

 

Verder werd er gesproken over het Integrale Veiligheidsplan waarmee de gemeente de komende jaren hoopt de veiligheid binnen onze gemeente verder te verbeteren, onder andere middels het uitvoeren van zogenaamde aanvalsplannen waarmee specifieke en buurtgerichte problematieken aangepakt kunnen worden.

 

Tot slot werd er in de vergadering gesproken over de Campus. De afgelopen tijd is er vanuit de gemeenteraad een denktank actief geweest die zich bezig heeft gehouden met een nieuwe invulling van het gebouw. Daarbij is onder andere ook verkoop van de Campus onderzocht. Dit heeft helaas niet geleid tot serieuze geïnteresseerden waardoor er in deze vergadering besloten werd dat er overgegaan wordt tot herstel van de Campus. Hierdoor zal het gebouw weer gaan voldoen aan het bouwbesluit en kunnen huurders op (korte) termijn hun intrek nemen in het gebouw. Ook zal er de komende tijd gewerkt worden aan een nieuw imago voor het gebouw om hierdoor de verschillende vervelende associaties uit het verleden, te doen vergeten.

 

Wij wensen u hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2019.

In 2019 gaan wij weer volop voor u aan de slag!

 

Geschreven door:

  • Nieuws

Deel dit artikel:

Verder lezen

Verslag commissie GEZ 6-12-2018
Verslag commissie GEZ 6-12-2018
12-12-2018 - Donderdag 6 december vond de commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken plaats. CDA Kerkrade heeft daarin het College wederom opgeroepen de… Lees verder
Raadsvergadering van 28 november en 4 december 2018
Raadsvergadering van 28 november en 4 december 2018
05-12-2018 - Naast een aantal akkoordstukken uit de commissies, werd op woensdag 28 november door de raad stevig gedebatteerd over een aantal… Lees verder
verslag commissie AZM 3-12-2018
verslag commissie AZM 3-12-2018
05-12-2018 - Op de agenda stonden meerdere ontwerpbesluiten, een kennismaking met de Rekenkamercommissie en een toelichting over de stand van zaken bij… Lees verder