Raadsvergadering 26 september 2018

Raadsvergadering van 26 september 2018.   Na de drie commissievergaderingen AZM, B&S en GEZ, was het woensdag 26 september de beurt aan de overkoepelende Raadvergadering om na een lang zomerreces weer van start te gaan. De commissies had hun werk goed gedaan; er resteerden slechts een tweetal serieuze bespreekstukken.

Het Commissariaat van de Media vroeg om advies inzake Stichting Plus. Aan deze stichting is tot 7 oktober 2018 een zendmachtiging toegewezen voor Heerlen, Simpelveld en Kerkrade. RTV Parkstad produceerde al die tijd de uitzendingen.

Hoewel zich te elfder ure nog een tweede gegadigde op enigszins dubieuze wijze meldde, gaf het CDA een positief advies en uiteindelijk verwierf Stichting Plus opnieuw de zendmachtiging voor vijf jaar.

 

Verder gaf het CDA zijn akkoord m.b.t. de kadernota ‘Meer grip op de jeugdhulp Kerkrade’.

De kanttekening die hierbij geplaatst mag worden: de nota is nogal vaag en mag best concreter.

Wel concreet daarentegen was de in het verlengde hiervan gestelde vraag of de raad akkoord kon gaan met de deelname van de gemeente Kerkrade aan de Centrumregeling ‘Verwerving jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019’. Mede ook omdat, op dit moment althans, geen beter alternatief voorhanden is, gaf de bijna voltallige raad, dus ook het CDA, groen licht.

 

Tot slot, om in de agenda te noteren: de raadsvergadering Begroting 2019, 31 oktober vanaf 15.00u! Misschien leuk om er een keer live of anders via livestream bij te zijn.

 

Niklas Wiertz en Paul Boumans

fractie CDA Kerkrade

Geschreven door:

Paul Boumans en Niklas Wiertz

Deel dit artikel:

Verder lezen

Verslag commissie GEZ 6-12-2018
Verslag commissie GEZ 6-12-2018
12-12-2018 - Donderdag 6 december vond de commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken plaats. CDA Kerkrade heeft daarin het College wederom opgeroepen de… Lees verder
Raadsvergadering van 28 november en 4 december 2018
Raadsvergadering van 28 november en 4 december 2018
05-12-2018 - Naast een aantal akkoordstukken uit de commissies, werd op woensdag 28 november door de raad stevig gedebatteerd over een aantal… Lees verder
verslag commissie AZM 3-12-2018
verslag commissie AZM 3-12-2018
05-12-2018 - Op de agenda stonden meerdere ontwerpbesluiten, een kennismaking met de Rekenkamercommissie en een toelichting over de stand van zaken bij… Lees verder