Raadsvergadering 26 september 2018

Raadsvergadering van 26 september 2018.   Na de drie commissievergaderingen AZM, B&S en GEZ, was het woensdag 26 september de beurt aan de overkoepelende Raadvergadering om na een lang zomerreces weer van start te gaan. De commissies had hun werk goed gedaan; er resteerden slechts een tweetal serieuze bespreekstukken.

Het Commissariaat van de Media vroeg om advies inzake Stichting Plus. Aan deze stichting is tot 7 oktober 2018 een zendmachtiging toegewezen voor Heerlen, Simpelveld en Kerkrade. RTV Parkstad produceerde al die tijd de uitzendingen.

Hoewel zich te elfder ure nog een tweede gegadigde op enigszins dubieuze wijze meldde, gaf het CDA een positief advies en uiteindelijk verwierf Stichting Plus opnieuw de zendmachtiging voor vijf jaar.

 

Verder gaf het CDA zijn akkoord m.b.t. de kadernota ‘Meer grip op de jeugdhulp Kerkrade’.

De kanttekening die hierbij geplaatst mag worden: de nota is nogal vaag en mag best concreter.

Wel concreet daarentegen was de in het verlengde hiervan gestelde vraag of de raad akkoord kon gaan met de deelname van de gemeente Kerkrade aan de Centrumregeling ‘Verwerving jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019’. Mede ook omdat, op dit moment althans, geen beter alternatief voorhanden is, gaf de bijna voltallige raad, dus ook het CDA, groen licht.

 

Tot slot, om in de agenda te noteren: de raadsvergadering Begroting 2019, 31 oktober vanaf 15.00u! Misschien leuk om er een keer live of anders via livestream bij te zijn.

 

Niklas Wiertz en Paul Boumans

fractie CDA Kerkrade

Geschreven door:

Paul Boumans en Niklas Wiertz

Deel dit artikel:

Verder lezen

Commissie Grondgebied en Economische Zaken (GEZ) van 10 oktober 2018
Commissie Grondgebied en Economische Zaken (GEZ) van 10 oktober 2018
15-10-2018 - Afgelopen woensdag vond de commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken plaats.   Allereerst kwam tijdens de vergadering de verkoop van het… Lees verder
Commisievergadering B&S 9 oktober 2018
Commisievergadering B&S 9 oktober 2018
10-10-2018 - Commissie Burgers en Samenleving (B&S) van 9 oktober 2018   Afgelopen dinsdag vond de commissievergadering Burgers en Samenleving plaats waarbij… Lees verder
Commisie vergadering GEZ 12-9-2018
Commisie vergadering GEZ 12-9-2018
21-09-2018 - Op 12 september 2018 heeft de eerste commissie GEZ na het zomerreces plaatsgevonden de belangrijkste punten waren een drietal ontwerp… Lees verder