Raadsvergadering van 28 november en 4 december 2018

Naast een aantal akkoordstukken uit de commissies, werd op woensdag 28 november door de raad stevig gedebatteerd over een aantal belangrijke onderwerpen.   Zo werd er gesproken over het verzoek van Roda JC inzake de huur, de naamgeving en de exploitatie van het Parkstad Limburg Stadion. Omdat een vertegenwoordiger van de club in de commissie AZM op 3 december nog een toelichting komt geven, heeft de raad besloten deze af te wachten alvorens een besluit te nemen.

Verder kwam het nieuwe parkeerregime voor Kerkrade Centrum aan bod.

Ten tijde van de verbouwing van het centrum is de gemeente de centrumondernemers tegemoetgekomen met o.a. het inrichten van parkeerschijfzones. Nu het centrum nagenoeg klaar is, is het CDA Kerkrade samen met een meerderheid van de Raad van mening dat het parkeerregime aangepast dient teworden. Het heldere nieuwe parkeerregime behelst het eerste uur gratis en daarna €1,00 of €1,50 per uur, al naar gelang de zone. Er kan achteraf en per minuut worden afgerekend en blijft de mogelijkheid om op loopafstand gratis te parkeren.

 

Wel of geen krediet verlenen van 1 mln. voor een definitief ontwerp van Center Court, de ambitieuze gezondheidsboulevard achter het voormalig ziekenhuis, vormde op de tweede dag een volgend heet hangijzer.

Centraal staat het unieke concept om samen met maatschappelijke partners en zorgpartijen de vitaliteit en gezondheid van burgers te bevorderen. Momenteel wordthierover een rapport opgesteld dat over een half jaar wordt gepresenteerd, waarna een definitief besluit kan worden genomen. De realisatie vereist een bijdrage van 15 mln. vanuit de gemeente en minimaal eenzelfde bedrag vanuit de provincie, IBA en andere partijen, totale kosten 42,5 mln.Gezien de forse extra kosten die uitstel zou betekenen én om de vaart er in te houden, zijn wij akkoord gegaan.

 

Tot slot kwam de Najaarsnota 2018 aan de orde met centraal daarin de voorgestelde bezuinigingen binnen het Sociaal Domein teneinde de steeds maar toenemende tekorten bij de Jeugdzorg om te buigen. We zijn akkoord gegaan maar hebben met name bij de uitvoering extra aandacht gevraagd voor de allerzwaksten.

E.e.a. betekent dat we dus ook akkoord zijn met de verhoging van de OZB t.b.v. majeure projecten dan wel hernieuwde financiële tegenvallers.

CDA Kerkrade blijft, ook in financieel mindere tijden, waarde hechten aan de verdere ontwikkeling van de stad!

Geschreven door:

Paul Boumans en Niklas Wiertz

Deel dit artikel:

Verder lezen

Verslag commissie GEZ 6-12-2018
Verslag commissie GEZ 6-12-2018
12-12-2018 - Donderdag 6 december vond de commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken plaats. CDA Kerkrade heeft daarin het College wederom opgeroepen de… Lees verder
verslag commissie AZM 3-12-2018
verslag commissie AZM 3-12-2018
05-12-2018 - Op de agenda stonden meerdere ontwerpbesluiten, een kennismaking met de Rekenkamercommissie en een toelichting over de stand van zaken bij… Lees verder
Verslag commisie GEZ 14 en 15 november 2018
Verslag commisie GEZ 14 en 15 november 2018
18-11-2018 - Afgelopen week vond de commissievergadering GEZ plaats, vanwege het grote aantal agendapunten verdeeld over twee avonden. De belangrijkste punten. Het… Lees verder