Raadsvergaderingen van 29 en 30 oktober 2019

De vergadering op de dinsdag stond volledig in het teken van de herontwikkeling van Center Court Kerkrade.

In Kerkrade is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het haalbaarheidsonderzoek rondom Center Court. Een combinatie van fysieke en sociale ontwikkelingen gericht op de gezondheid en de vitaliteit van mensen. Het forceren van een trendbreuk vormt hier veruit het belangrijkste speerpunt. Het realiseren ervan vraagt om een nieuwe aanpak waarbij samenhang in beleid en uitvoering van al ons gemeentelijk handelen noodzakelijk is. Dit betekent tevens dat Kerkrade weloverwogen en samen met inwoners en maatschappelijke partners, lokaal én regionaal, de uitdagingen die voor ons liggen moet aangaan. Het CDA Kerkrade is altijd voorstander van het Center Court geweest. We zijn zodoende ook blij dat een meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met de plannen. Het gaat hierbij wel om een voorwaardelijk besluit; in december zullen de Provinciale Staten een standpunt met betrekking tot hun deel van de financiering moeten innemen. Wanneer ook zij een positief besluit nemen, kan er definitief gestart worden met de bouw van dit project waarmee we gelijk investeren in het sociaal domein én het centrum van de stad vervolmaken.
De vergadering van woensdag stond in het teken van de Algemene Beschouwingen waarin de gemeenteraad haar oordeel gaf t.a.v. de door het college opgestelde Najaarsnota 2019 en de Begroting 2020. De reactie van onze fractievoorzitter op deze begroting is terug te vinden op deze site en wel via de volgende link https://cdakerkrade.nl/algemene-beschouwingen-begroting-2020/.
Tot slot lag het nieuwe beleidsplan Armoede en Schulden ter besluitvorming voor. Dit beleidsplan, waarbij meer dan ooit een koppeling is gemaakt tussen armoede en schulden, was in commissieverband al uitgebreid besproken. De komende jaren zal de effectieve aanpak om armoede tegen te gaan, voortgezet worden. Daarbij liggen er wel nog een aantal uitdagingen om de schuldenaanpak te optimaliseren. Deze uitdagingen gaat de gemeente de komende jaren samen met de Kredietbank Limburg aan.

Geschreven door:

Jos Bellen
  • Kandidatenlijst 2018

Deel dit artikel:

Verder lezen

In memoriam: Toon Willems
In memoriam: Toon Willems
02-04-2020 - Vandaag bereikte ons het bericht dat Toon Willems op 84-jarige leeftijd aan de gevolgen van het Corona-virus is overleden. CDA… Lees verder
Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen – maandag 9 maart 2020
Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen – maandag 9 maart 2020
10-03-2020 - In maart enkel een vergadering van de commissie AZM, simpelweg vanwege een gebrek aan agendapunten bij B&S en GEZ. Hoe… Lees verder
Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen – maandag 3 februari 2020
Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen – maandag 3 februari 2020
04-02-2020 - Uit de eerste commissievergadering AZM in 2020 zijn slechts twee agendapunten noemenswaardig. Allereerst, toekomstig groen licht voor alle Gemeenschappelijke Regelingen… Lees verder