CDA Kerkrade stemt in met ontwikkeling Center Court

Op dinsdag 29 oktober stemde de gemeenteraad van Kerkrade in met de ontwikkeling van Center Court Kerkrade. Onze fractievoorzitter Paul Boumans zei er het volgende over:

Voorzitter, beste mensen,

Vandaag dan dus definitief C-Day, Center Court – Day.

Zoals vorige week tijdens de gemeenschappelijke commissievergadering al aangegeven, Center Court vormt in onze ogen de meer dan noodzakelijke en ultieme investering in de gezondheid en de vitaliteit van onze bewoners en de regio.
Er moet eindelijk definitief worden afgerekend met die weinig rooskleurige cijfers en berichten over onze gezondheid en misschien nog wel veel meer, tevens met een vorm van berusting die bij menigeen dan soms te bespeuren valt. Het moet en kan ook anders!
Zoals gezegd: ongezond en weinig vitaal, laag opgeleid en armoede, een minder lang leven in goede gezondheid en een beduidend lagere levensverwachting.
Al deze, vaak met elkaar in verband staande problematieken, zullen in samenhang, integraal en gecoördineerd, moeten worden aangepakt en deze aanpak moet Center Court heten.
Maar Center Court geeft, zoals eerder al gezegd, tevens twee andere antwoorden.
Wat te doen met de verouderde Pool en sporthal Kerkrade-West én wat te doen met een van de mooist gelegen plekken nabij ons centrum, het Atriumterrein. Niet twee maar zelfs drie vliegen kunnen we hier in één klap slaan.
Wat de financiering betreft, hier ontvouwt zich idem dito een eenmalig scenario. Van de Provincie, van IBA, en via de Regiodeal mogen de benodigde substantiële financiële bijdragen worden verwacht. Drie externe partijen die mee willen doen omdat ook zij het vertrouwen hebben dat hier op het gebied van gezondheid en vitaliteit iets baanbrekends staat te gebeuren. Nogmaals, een kans die maar één keer passeert.

Center Court kan straks een voortrekkersrol vervullen bij het ontwikkelen van nieuwe programma’s om bijvoorbeeld mensen zelfredzamer te maken.
Het vervolgens monitoren van deze interventies zal essentieel zijn.
Center Court een broedplaats voor innovatieve gezondheidsstrategieën. Mensen leven langer en leven langer in een goede gezondheid. Perfect toch?!
En niet te vergeten, als fraaie bijvangst, op termijn ongetwijfeld een behoorlijke kostenbesparing binnen het Sociaal Domein. Verwacht aantal Euro’s ……. wie durft. Maar mocht het ook maar één procent zijn, dan al is Center Court zo goed als kostendekkend bij een huidige kostenpost Sociaal Domein van 90 mln.
Met zekerheid een andere bijvangst vormt de aantrekkingskracht die dit, zowel van binnen als van buiten fraai uitgevoerde plan, zal hebben op jonge gezinnen. Dat deze hier blijven wonen of van elders juist zich hier komen vestigen, is voor de leefbaarheid van onze stad van immens belang. Wat dat betreft mag Center Court zich straks best meten met onze GaiaZOO.
Maar risico’s vallen natuurlijk niet te ontkennen. Het stikstofprobleem, vervuilde grond en het BTW verhaal. Maar een probleem van een heel ander soort is, wanneer wij samen straks niet de boodschap afgeven dat we in dit project Center Court geloven. We moeten nú beslissen of we de ultieme noodzaak inzien dat er iets baanbrekends moet gebeuren op het gebied van de gezondheid en de vitaliteit van onze medemensen.
Zoals vorige week laten zien, hebben we als CDA-fractie ook andere varianten tegen het licht gehouden. Daarbij bleek de getoonde sobere versie financieel zelfs ongunstiger uit de bus te komen dan het nu voorliggende Center Court plan. Op het eerste gezicht goedkoop, bleek bij nader inzien dus duurkoop.
Hoe dan ook, CDA staat voor een betere wereld die we door willen geven aan onze kinderen en daarbij kan Center Court een heel belangrijke schakel vormen, voor Kerkrade én de regio.
Eén ding is duidelijk, Kerkrade moet nú proberen het tij te keren en wíl ook graag die gezondheids- en vitaliteitskar in de regio trekken.

‘If you change nothing, nothing will change’ oftewel ‘Als jij niks verandert, zal er niks veranderen’. Een boodschap die vanavond op ons als raad betrekking heeft maar zeer zeker ook op diegenen die met de programma’s straks aan de slag moeten: professionals en vrijwilligers, verenigingen en scholen, wijken, buurten en gezinnen.
De Center Court missie zal tussen de oren moeten landen van eenieder en vertrouwen daarbij is cruciaal, vertrouwen dat deze missie Center Court gaat slagen. Er kan een definitieve trendbreuk worden bereikt in de gezondheid en de vitaliteit van heel veel medemensen. Wij, als raad, kunnen vanavond de aftrap doen en een daad stellen. Eveneens een unieke en eenmalige kans.
Het moge duidelijk zijn, CDA Kerkrade juicht de door het College voorgelegde plannen van Center Court toe

Geschreven door:

Paul Boumans
  • Fractie
  • Fractievoorzitter
  • Raadslid

Deel dit artikel:

Verder lezen

In memoriam: Toon Willems
In memoriam: Toon Willems
02-04-2020 - Vandaag bereikte ons het bericht dat Toon Willems op 84-jarige leeftijd aan de gevolgen van het Corona-virus is overleden. CDA… Lees verder
Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen – maandag 9 maart 2020
Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen – maandag 9 maart 2020
10-03-2020 - In maart enkel een vergadering van de commissie AZM, simpelweg vanwege een gebrek aan agendapunten bij B&S en GEZ. Hoe… Lees verder
Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen – maandag 3 februari 2020
Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen – maandag 3 februari 2020
04-02-2020 - Uit de eerste commissievergadering AZM in 2020 zijn slechts twee agendapunten noemenswaardig. Allereerst, toekomstig groen licht voor alle Gemeenschappelijke Regelingen… Lees verder