Centercourt

Het CDA is voor het versterken van voorzieningen die de gezondheid van de inwoners van Kerkrade bevorderen. Het realiseren van het concept van een gezondheidsboulevard (Centercourt) heeft grote prioriteit.

Duurzaamheid

Het CDA vindt dat de gemeente vol moet inzetten op duurzaamheid op alle beleidsterreinen om daarmee een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en een beter milieu.

Samenleving

Het CDA wil structureel aandacht voor de behoeften van onze ouderen en de wensen van onze jongeren. Voor alle burgers moet Kerkrade een stad zijn waar het goed toeven is. We hechten aan het versterken van de onderlinge band tussen jong en oud: een win-win situatie.

Samenwerking

Het CDA is tegenstander van een gemeentelijke herindeling maar zoekt wel naar verdere samenwerking zowel in de eigen regio als grensoverschrijdend.

Toerisme

Het CDA vindt de toeristische functie van onze stad belangrijk en koestert haar bijzondere gezichtsbepalende parels. Deze functie wordt nog versterkt met de organisatie van evenementen, zowel in het centrum als in de wijken.

Veiligheid

Het CDA wil het veiligheidsgevoel van de burgers vergroten door meer zichtbaarheid én aanspreekbaarheid van politie en handhavers, zowel in het centrum als in de wijken. Goed onderhoud van de openbare ruimte is daarbij van groot belang.

Verenigingen en vrijwilligers

Het CDA hecht grote waarde aan de Kerkraadse verenigingen met zijn vele vrijwilligers en wil hen in hun werk ten volle ondersteunen.

Wijken

Het CDA is voor versterking en ontwikkeling van onze wijken. De basisvoorzieningen, het openbaar vervoer en het realiseren van zogenaamde ‘huiskamerprojecten’ in de wijk staan hoog op de agenda.

Winkelen en parkeren

Het CDA is voor een passend winkelaanbod in het centrum en het ontwikkelen van een parkeerbeleid dat de aantrekkelijkheid om Kerkrade te bezoeken, bevordert.