CDA Kerkrade

Standpunten

Het CDA wil het veiligheidsgevoel van de burgers vergroten door meer zichtbaarheid én aanspreekbaarheid van politie en handhavers, zowel in het centrum als in de wijken. Goed onderhoud van de openbare ruimte is daarbij van groot belang.