Verslag commissie B&S 23-1-219

Afgelopen dinsdag vond de commissievergadering Burgers en Samenleving plaats. Tijdens deze eerste vergadering van 2019 kwam de Rekenkamercommissie haar werkzaamheden aan de commissie B&S toelichten. In de Raadsvergadering van december 2018 werd dhr. Sluijsmans (leuk detail: CDA-lid)benoemd tot nieuw extern lid van de Rekenkamercommissie waardoor de commissie weer helemaal compleet is. Daarbij gaf de Rekenkamercommissie aan graag in opdracht van de Raad aan de slag te gaan om hen te helpen bij het uitoefenen van de raadswerkzaamheden door middel van het uitvoeren van onderzoeken naar complexe dossiers.

Ook werd er in de commissievergadering stilgestaan bij de stand van zaken in het sociaal domein. De kwartaalrapportage met betrekking tot de cijfers in het sociaal domein werd gepresenteerd. Duidelijk werd dat die cijfers nog altijd erg zorgelijk zijn. Toch zijn er ook een aantal betere ontwikkelingen ten opzichte van de voorgaande rapportages. Zo zien we de tekorten in de meerjarenraming afnemen en zal er voor de zomer meer duidelijkheid vanuit de Tweede Kamer komen met betrekking tot het eerlijker verdelen van de gelden voor jeugdzorg.

 

Tenslotte is er nog een presentatie gegeven over de mogelijke toekomstige koers met betrekking tot de invulling van de WMO. Deze toekomstvisie was ontwikkeld door de partners van Samen Leven. Het ging daarbij om een eerste globale verkenning.

Geschreven door:

Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein

Deel dit artikel:

Verder lezen

Verslag commissie B&S 9-4-2019
Verslag commissie B&S 9-4-2019
14-04-2019 - Tijdens de afgelopen commissievergadering Burgers en Samenleving is o.a. gesproken over het ontwikkeltraject naar één organisatie voor Jeugdgezondheidszorg in Zuid… Lees verder
Verslag commissie GEZ 10-04-2019
Verslag commissie GEZ 10-04-2019
11-04-2019 - Woensdag 10 april vond de commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken plaats. De commissievergadering stond nagenoeg geheel in het teken van… Lees verder
Verslag commissie AZM 08-04-2019
Verslag commissie AZM 08-04-2019
09-04-2019 - De agenda bevatte enkel een tweetal presentaties waarin de commissie werd meegenomen in de ontwikkelingen bij het Veiligheidshuis Parkstad én… Lees verder