Verslag commisie AZM 12-11-2018

  Van de vijf agendapunten voor de commissievergadering zijn twee punten zeker het vermelden waard. Er was een stevige discussie over de drie verzoeken van Roda JC Kerkrade: een huurverlaging van € 400.000 per jaar, het recht om het stadion op niet-wedstrijddagen te exploiteren en het recht om de naam van het stadion te  exploiteren. Wethouder Bejas deed een voorstel hoe met het verzoek van de club om te gaan. Het zal u niet verbazen dat men nog niet tot besluitvorming kon overgaan.

CDA Kerkrade is het in grote lijnen eens met het voorstel maar is zich zeer bewust van het duivels dilemma. Als men namelijk (een deel van) de wensen honoreert, ontstaat wellicht het beeld dat men ‘zwicht’ voor de eisen van de voetbalclub. Komt men Roda JC op geen enkele wijze tegemoet, bestaat het risico dat het betaald voetbal in de stad verdwijnt en we als gemeente met een stadionschuld van 19 miljoen euro blijven zitten. De wethouder benadrukte nogmaals dat in het voorstel geen sprake is van huurverlaging en dat het de burgers dan ook niets hoeft kosten! CDA Kerkrade en nog enkele andere partijen stelden later nog voor het verleende uitstel van betaling van € 400.000 per jaar met een jaar te verkorten tot eind 2020. Tevens zijn wij van mening dat het WMC hoe dan ook gebruik moet kunnen maken van het stadion.

Een ander belangrijk agendapunt betrof het Integrale Veiligheidsplan (IVP) en het daaraan gekoppelde nieuwe Aanvalsplan Bleijerheid/Nulland, waarmee enerzijds wordt aangegeven dat de nood in deze wijk hoog is en anderzijds concrete acties voor het verhogen van de objectieve veiligheid en het veiligheidsgevoel worden ondernomen. Dit aanvalsplan gaat gelijk in 2019 van start.
Ondanks dat het IVP en het Aanvalsplan zeer heldere documenten zijn, waarmee CDA Kerkrade zeker akkoord kon gaan, werd dit punt als bespreekstuk naar de komende raadsvergadering doorgeleid. Dat geldt ook voor het rapport over de zogenoemde Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) betreffende het gemeentelijke post- en archiefbeleid en de daarin voorgestelde aanbevelingen, die wij overigens onderschrijven.

Geschreven door:

Paul Boumans en Paul Hölsgens

Deel dit artikel:

Verder lezen

Raadsvergadering 26 juni 2019
Raadsvergadering 26 juni 2019
30-06-2019 - Op woensdag 26 juni 2019 vergaderde onze gemeenteraad over belangrijke onderwerpen die spelen binnen onze stad. Het was tevens de… Lees verder
Verslag Commissie Burgers en Samenleving 18 juni 2019
Verslag Commissie Burgers en Samenleving 18 juni 2019
19-06-2019 - Afgelopen dinsdag vond de laatste commissievergadering Burgers en Samenleving voor het zomerreces plaats.   Tijdens deze vergadering werd er gesproken… Lees verder
Verslag Commissie AZM 13 juni 2019
Verslag Commissie AZM 13 juni 2019
14-06-2019 - Belangrijkste wapenfeit wellicht , onze voor het eerst officieel in de raadzaal aanwezige nieuwe (CDA) burgemeester Petra Dassen. Niet als… Lees verder