Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen maandag 2 december 2019

Voorafgaand aan de commissie brachten wij een(vrijwillig) bezoek aan het politiebureau van Kerkrade waar we een blik achter de schermen van het politiewerk kregen. Dit heeft onze waardering voor het werk van de mannen en vrouwen die er voor onze veiligheid zijn nog eens extra vergroot.

Tijdens de vergadering stond een aantal ontwerpbesluiten en een presentatie op het programma. Allereerst de verordening elektronische kennisgevinggemeente Kerkrade in verband met het stoppen van de huis-aan-huis bezorging van de VIALimburg. Er zal gezorgd worden voor een verspreiding op plekken als supermarkten, apotheken en verzorgingstehuizen, naast digitale publicatie.

Verder werd de actualisatie van de Algemene Plaatselijke Verordening besproken. De actualisatie zorgt voor toevoegingen en een scherpere en meer heldere formulering van een aantal zaken, b.v. betreffende drugs-gerelateerde zaken en motorbendes.

Ook de tarievennota 2020 kwam aan bod. Deze vloeit voort uit de door de raad goedgekeurde begroting 2020 en kent zodoende weinig verrassingen.

Het laatste ontwerpbesluit was vooral van technische aard en betrof de wijziging en toetreding Gemeenschappelijke Regeling BsGW in verband met het toetreden van de nieuwe gemeente Beekdaelen.  

De commissievergadering werd afgesloten met een presentatie over het (veranderende) personeelsbeleid van de gemeente Kerkrade. Een grote uitdaging, waaraan hard gewerkt wordt, blijft het matchen van de juiste competenties met de taken binnen de organisatie. Dit vereist soms interne verschuivingen en is het soms niet te voorkomen dat er personeel van buitenaf aangetrokken moet worden.

Geschreven door:

Paul Boumans en Paul Hölsgens

Deel dit artikel:

Verder lezen

01-01-2020 - Het CDA Kerkrade wenst u allen het beste voor 2020! Lees verder
Verslag commissievergadering Burgers en Samenleving van 3 december 2019
Verslag commissievergadering Burgers en Samenleving van 3 december 2019
12-12-2019 -     Tijdens deze vergadering werd o.a. gesproken over de nieuwe verordening  maatschappelijke ondersteuning voor 2020. De verordening is aangepast… Lees verder
Verslag commissievergadering Burger & Samenleving van 10-12-2019
Verslag commissievergadering Burger & Samenleving van 10-12-2019
12-12-2019 - In de laatste commissievergadering B&S stonden twee onderwerpen geagendeerd, Eenzaamheid en de exploitatie van het Westhoes. CDA Kerkrade is verheugd… Lees verder