Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen – maandag 3 februari 2020

Uit de eerste commissievergadering AZM in 2020 zijn slechts twee agendapunten noemenswaardig.

Allereerst, toekomstig groen licht voor alle Gemeenschappelijke Regelingen (kort: GR-en) om toe te treden tot de nieuwe Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (kort: WSGO). Hierdoor zullen alle medewerkers van de desbetreffende GR-en, die door nieuwe regelgeving tussen de wal en het schip dreigden te belanden, onder de nieuwe cao-SGO vallen, die inhoudelijk gelijk is aan de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren.
Verder kwam de motie Aanpakken vuurwerkoverlast aan bod, een motie mede ingediend door CDA Kerkrade. Hierin wordt het College opgeroepen om o.a. alle mogelijkheden in kaart te brengen om vuurwerkoverlast tegen te gaan. Burgemeester Petra Dassen, tevens portefeuillehouder Veiligheid, adviseerde de motie aan te houden en het landelijk verbod op knallers en vuurwerkpijlen af te wachten. Het alternatief in haar ogen is een totaal vuurwerkverbod en zou wel erg ver gaan, zeker ook wat betreft het handhaven.
Uiteindelijk is besloten de motie aan te houden, de landelijke regelgeving dit jaar leidend te laten zijn en later in de commissie/raad te praten over het concreet handhaven. Voor ons als CDA Kerkrade van cruciaal belang, evenals het communiceren van maatregelen.
Tot slot hebben we nog extra aandacht gevraagd voor de situatie aan de grens, een bijkomstig probleem.

Geschreven door:

Paul Boumans en Paul Hölsgens

Deel dit artikel:

Verder lezen

In memoriam
In memoriam
27-01-2020 - Getroffen vernamen we dat ons belangrijk en zeer gewaardeerd CDA-lid Nettie Engels-Goebbels is overleden. Jarenlang heeft ze zich ingezet voor… Lees verder
01-01-2020 - Het CDA Kerkrade wenst u allen het beste voor 2020! Lees verder
Verslag commissievergadering Burgers en Samenleving van 3 december 2019
Verslag commissievergadering Burgers en Samenleving van 3 december 2019
12-12-2019 -     Tijdens deze vergadering werd o.a. gesproken over de nieuwe verordening  maatschappelijke ondersteuning voor 2020. De verordening is aangepast… Lees verder