Verslag Commissie AZM 13-5-2019

Om te beginnen kwam een drietal Gemeenschappelijke Regelingen aan bod waarin de gemeente Kerkrade participeert, te weten de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (met een vernieuwde website www.vrzl.nl), BsGW en Stadsregio Parkstad Limburg. Voor al deze regelingen geldt dat de bijdragen om verschillende redenen in meer of mindere mate zullen toenemen. Daar valt weinig aan te doen maar daarmee moet wel rekening worden gehouden in onze eigen gemeentelijke begroting.

Wat betreft de ontwerpbegroting 2020 van BsGW waren we van meet af aan voorstander om als signaal deze keer een negatieve zienswijze af te geven. Deze mening werd overigens ook door de andere partijen gedeeld.

Het heikelste agendapunt vormde de financiële situatie van Roda JC.

Dhr. Peels schetste namens de Stichting Samen Roda JC een helder en eerlijk beeld van hoe een en ander er momenteel voorstaat. Er is een tekort van 900.000 euro dat uiterlijk in juni gedekt moet worden om überhaupt de licentie te behouden. Gebeurt dat niet, dan is het feitelijk over en uit en zit de gemeente met een schuld van 19 miljoen euro vanwege een niet afbetaald stadion.

Grootaandeelhouder dhr. Schrouff is in onderhandeling met een investeerder. We kunnen voorlopig niet veel meer dan hopen dat deze positief verlopen.

Geschreven door:

Paul Boumans en Paul Hölsgens

Deel dit artikel:

Verder lezen

Raadsvergadering 26 juni 2019
Raadsvergadering 26 juni 2019
30-06-2019 - Op woensdag 26 juni 2019 vergaderde onze gemeenteraad over belangrijke onderwerpen die spelen binnen onze stad. Het was tevens de… Lees verder
Verslag Commissie Burgers en Samenleving 18 juni 2019
Verslag Commissie Burgers en Samenleving 18 juni 2019
19-06-2019 - Afgelopen dinsdag vond de laatste commissievergadering Burgers en Samenleving voor het zomerreces plaats.   Tijdens deze vergadering werd er gesproken… Lees verder
Verslag Commissie AZM 13 juni 2019
Verslag Commissie AZM 13 juni 2019
14-06-2019 - Belangrijkste wapenfeit wellicht , onze voor het eerst officieel in de raadzaal aanwezige nieuwe (CDA) burgemeester Petra Dassen. Niet als… Lees verder