Verslag commissie AZM 3-12-2018

Op de agenda stonden meerdere ontwerpbesluiten, een kennismaking met de Rekenkamercommissie en een toelichting over de stand van zaken bij Roda JC. Daarnaast ging het bij de actualisering van de Algemene Plaatselijke Verordening om relatief kleine en veelal technische aanpassingen, die bovendien al door de vorige Raad waren vastgesteld. Dit onderwerp gaat dan ook als akkoordstuk naar de raadsvergadering van 19 december. Verder waren wij akkoord met de voorgestelde wijzigingen van de Financiële verordening gemeente Kerkrade 2018. Het ging hier met name om kleine aanpassingen i.v.m. het voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving.

Ook de Tarievennota 2019 was helder, maar kon door het ontbreken van de portefeuillehouder alleen ‘technisch’ worden besproken. Opvallend is de stijging van de kosten voor lediging van afvalcontainers. De gemiddelde woonlasten wijken echter niet veel af van het voorgaande jaar.

Tot slot gaf dhr. Bert Peels namens de nieuwe Stichting Samen Roda JC, voorheen G7, op een heldere en open wijze de stand van zaken bij Roda JC weer.

Objectief beschouwd zijn er, behalve een aantal financiële cijfers, niet heel veel nieuwe feiten naar voren gebracht ten opzichte van een eerdere presentatie van dhr. Baggen namens dezelfde stichting.

Positief vinden wij het streven om komend jaar de tekorten aanzienlijk te verkleinen, naast de garantstelling door de Stichting Samen Roda JC t.b.v. € 600.000 en de aandeelhouders voor het resterende bedrag. Het jaar daarna wil men break even afsluiten.

Aan het einde gaf dhr. Peels nog aan ‘begrip te hebben voor het standpunt van de Raad met betrekking tot het uitstel van betaling van € 400.000 huur per jaar tot 2020’en zegde toe dat nog deze maand € 200.000 huur en de verschuldigde BTW zal worden voldaan.

Geschreven door:

Paul Boumans en Paul Hölsgens

Deel dit artikel:

Verder lezen

Verslag commissie B&S 9-4-2019
Verslag commissie B&S 9-4-2019
14-04-2019 - Tijdens de afgelopen commissievergadering Burgers en Samenleving is o.a. gesproken over het ontwikkeltraject naar één organisatie voor Jeugdgezondheidszorg in Zuid… Lees verder
Verslag commissie GEZ 10-04-2019
Verslag commissie GEZ 10-04-2019
11-04-2019 - Woensdag 10 april vond de commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken plaats. De commissievergadering stond nagenoeg geheel in het teken van… Lees verder
Verslag commissie AZM 08-04-2019
Verslag commissie AZM 08-04-2019
09-04-2019 - De agenda bevatte enkel een tweetal presentaties waarin de commissie werd meegenomen in de ontwikkelingen bij het Veiligheidshuis Parkstad én… Lees verder