Verslag Commissie AZM 7 oktober 2019

Tijdens deze vergadering vormde de presentatie van Jan Willemsen, directeur BsGW (=Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschap), en de notitie Weerstandsvermogen en Risicobeheersing de belangrijkste onderwerpen.

In de bewuste presentatie ging het voornamelijk over de problemen waar BsGW momenteel mee te dealen heeft en hoe deze tegemoet worden getreden. Het betreft de harmonisatie van de werkprocessen, de juiste persoon op de juiste (werk)plek en hoge en moeilijk in de hand te houden (proces)kosten voornamelijk vanwege bezwaarschriften die door talrijke bureaus, die als gemachtigde van de belastingplichtige opereren, als melkkoe worden gehanteerd via een tye ontvangen vergoeding proceskosten.

 

Vanaf 2020 gaat BsGW een andere koers volgen die uiterlijk 2025 financiële vruchten moet afwerpen. Daarnaast dienen, met pijn in ons CDA-hart, de posten Onvoorzien en Weerstandsvermogen behoorlijk te worden opgerekt zodat tussentijdse ingrepen zoals dat nu gebeurt, tot het verleden behoren.

 

Zeer lovend waren alle partijen over de notitie Weerstandsvermogen en Risicobeheersing van onze eigen wethouder Bert Bejas. Hierin werd op een inzichtelijke wijze de weerstandscapaciteit, letterlijk het vermogen waarmee risico’s kunnen worden afgedekt, afgezet tegen in Euro’s uitgedrukte mogelijke risico’s. Vooral die laatste vertaling, met argumenten onderbouwd, is van bijzondere waarde, nu en in de toekomst. Veel, vaak op emotie gestoelde toekomstige discussie, kan met dit instrument in de kiem worden gesmoord.

 

Tot zover.

 

Geschreven door:

Paul Boumans en Paul Hölsgens

Deel dit artikel:

Verder lezen

02-12-2019 - Onze wethouder Bert Bejas was vanmiddag in Brussel bij Jeroen Lenaerts voor gesprekken c.q. lobbyen voor Europese subsidie met name… Lees verder
Paul Hölsgens in het stadhuis van Herzogenrath voorgesteld als de nieuwe voorzitter en secretaris van de stichting Eurode 2000+
Paul Hölsgens in het stadhuis van Herzogenrath voorgesteld als de nieuwe voorzitter en secretaris van de stichting Eurode 2000+
23-11-2019 - Afgelopen donderdag werd Paul Hölsgens in het stadhuis van Herzogenrath voorgesteld als de nieuwe voorzitter en secretaris van de stichting… Lees verder
Commissievergadering Burgers en Samenleving 12 november 2019
Commissievergadering Burgers en Samenleving 12 november 2019
19-11-2019 - Er is o.a. gesproken over de financiële situatie in het sociaal domein. Zoals al vaker benoemd, staat het sociaal domein,… Lees verder