Tijdens deze vergadering vormde de presentatie van Jan Willemsen, directeur BsGW (=Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschap), en de notitie Weerstandsvermogen en Risicobeheersing de belangrijkste onderwerpen.

In de bewuste presentatie ging het voornamelijk over de problemen waar BsGW momenteel mee te dealen heeft en hoe deze tegemoet worden getreden. Het betreft de harmonisatie van de werkprocessen, de juiste persoon op de juiste (werk)plek en hoge en moeilijk in de hand te houden (proces)kosten voornamelijk vanwege bezwaarschriften die door talrijke bureaus, die als gemachtigde van de belastingplichtige opereren, als melkkoe worden gehanteerd via een tye ontvangen vergoeding proceskosten.

 

Vanaf 2020 gaat BsGW een andere koers volgen die uiterlijk 2025 financiële vruchten moet afwerpen. Daarnaast dienen, met pijn in ons CDA-hart, de posten Onvoorzien en Weerstandsvermogen behoorlijk te worden opgerekt zodat tussentijdse ingrepen zoals dat nu gebeurt, tot het verleden behoren.

 

Zeer lovend waren alle partijen over de notitie Weerstandsvermogen en Risicobeheersing van onze eigen wethouder Bert Bejas. Hierin werd op een inzichtelijke wijze de weerstandscapaciteit, letterlijk het vermogen waarmee risico’s kunnen worden afgedekt, afgezet tegen in Euro’s uitgedrukte mogelijke risico’s. Vooral die laatste vertaling, met argumenten onderbouwd, is van bijzondere waarde, nu en in de toekomst. Veel, vaak op emotie gestoelde toekomstige discussie, kan met dit instrument in de kiem worden gesmoord.

 

Tot zover.

 

Geschreven door:

Paul Boumans en Paul Hölsgens

Deel dit artikel:

Verder lezen

Commissie Burgers en Samenleving (B&S) van 8 oktober 2019
Commissie Burgers en Samenleving (B&S) van 8 oktober 2019
12-10-2019 - Tijdens deze vergadering stond enkel het beleidsplan Armoede en Schulden 2020-2023, op de agenda. Voor het opstellen van dit beleidsplan… Lees verder
Commissie Grondgebied en Economische Zaken van 12 juni 2019
Commissie Grondgebied en Economische Zaken van 12 juni 2019
11-10-2019 - Twee nieuwe bestemmingsplannen, Bedrijventerrein Willem Sophia en Holzkuil, en de invoering van de Omgevingswet stonden op de agenda. De reden… Lees verder
Verslag commissie GEZ van 11 september 2019
Verslag commissie GEZ van 11 september 2019
19-09-2019 - Het belangrijkste agendapunt in deze eerste commissievergadering na het zomerreces was de evaluatie van het gewijzigde afvalbeleid Rd4, inclusief de… Lees verder