Verslag commissie AZM 08-04-2019

De agenda bevatte enkel een tweetal presentaties waarin de commissie werd meegenomen in de ontwikkelingen bij het Veiligheidshuis Parkstad én de pilot Brievenbuspanden.

Het Veiligheidshuis Parkstad is in september 2017 ontstaan uit een fusie van de gelijknamige instanties van Heerlen en Kerkrade en is gevestigd in het GAK van Kerkrade. Anders dan de naam wellicht doet vermoeden, richt het Veiligheidshuis zich op personen die juist een verhoogd risico vorm(d)en voor onze samenleving (bijv. pas vrijgelatengedetineerden).

De procesregisseurs van het Veiligheidshuis, zestien in totaal, dirigeren de opvang en begeleiding van deze risicogroep. Ze sturen zo’n vijftigtal ketenpartners aan die, afhankelijk van de situatie, in actie kunnen komen om een persoon weer op het juiste spoor te krijgen en te houden. Een prima instelling dus.

De tweede presentatie had betrekking op de pilot Brievenbuspanden die onlangs, in samenwerking met de Provincie, van start is gegaan. In Bleijerheide, de wijk waar het eerste aanvalsplan in het kader van het Veiligheidplanwordt uitgevoerd, zijn door de multidisciplinaire Flexteams al 17 panden waar woningsplitsing en kamerverhuur heeft plaatsgevonden, gescreend. Hierbij wordt gelet op illegaliteit, zowel wat betreft verhuurder als huurder, op bouwkundige gebreken en juridische en sociale misstanden.

Eerste cijfers, van het totale Kerkraadse bestand van ca 60 panden waar sprake is van woningsplitsing/kamerverhuur, zijn er 17 bezocht en is bij 7 op enigerlei sprake van een of meerdere misstanden. Ook hier dus een helaas noodzakelijk maar prima initiatief.

Geschreven door:

Paul Boumans en Paul Hölsgens

Deel dit artikel:

Verder lezen

02-12-2019 - Onze wethouder Bert Bejas was vanmiddag in Brussel bij Jeroen Lenaerts voor gesprekken c.q. lobbyen voor Europese subsidie met name… Lees verder
Paul Hölsgens in het stadhuis van Herzogenrath voorgesteld als de nieuwe voorzitter en secretaris van de stichting Eurode 2000+
Paul Hölsgens in het stadhuis van Herzogenrath voorgesteld als de nieuwe voorzitter en secretaris van de stichting Eurode 2000+
23-11-2019 - Afgelopen donderdag werd Paul Hölsgens in het stadhuis van Herzogenrath voorgesteld als de nieuwe voorzitter en secretaris van de stichting… Lees verder
Commissievergadering Burgers en Samenleving 12 november 2019
Commissievergadering Burgers en Samenleving 12 november 2019
19-11-2019 - Er is o.a. gesproken over de financiële situatie in het sociaal domein. Zoals al vaker benoemd, staat het sociaal domein,… Lees verder