Tijdens de afgelopen commissievergadering Burgers en Samenleving is o.a. gesproken over het ontwikkeltraject naar één organisatie voor Jeugdgezondheidszorg in Zuid Limburg en over een begrotingswijziging bij WOZL.

Momenteel geven in Kerkrade Meander (0-4 jaar) en de GGD (4-18 jaar) samen vorm aan de JGZ. De bedoeling om deze organisaties vanaf 2020 samen te voegen tot een gemeenschappelijke regeling (GR) van de GGD, waardoor ouders en kinderen van 0-18 jaar door één organisatie begeleid worden.

In een presentatie werd de commissie meegenomen in het huidige ontwikkelproces en de voordelen die de nieuwe organisatie zal bieden, met name op het gebied van preventie en vroegsignalering.

CDA Kerkrade heeft met nadruk aangegeven dat er extra aandacht noodzakelijk is m.b.t. het wegnemen van taboes rondom hulp bij de opvoeding van het kind. De JGZ is er ons inziens namelijk niet alleen voor probleemgezinnen maar dient zich ook duidelijker te positioneren als een instantie die hulp biedt bij de reguliere opvoeding.

 

We zullen de ontwikkelingen in de JGZ in ieder geval op de voet volgen en daarover blijven informeren.

 

Geschreven door:

Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein

Deel dit artikel:

Verder lezen

Commissie Burgers en Samenleving (B&S) van 8 oktober 2019
Commissie Burgers en Samenleving (B&S) van 8 oktober 2019
12-10-2019 - Tijdens deze vergadering stond enkel het beleidsplan Armoede en Schulden 2020-2023, op de agenda. Voor het opstellen van dit beleidsplan… Lees verder
Commissie Grondgebied en Economische Zaken van 12 juni 2019
Commissie Grondgebied en Economische Zaken van 12 juni 2019
11-10-2019 - Twee nieuwe bestemmingsplannen, Bedrijventerrein Willem Sophia en Holzkuil, en de invoering van de Omgevingswet stonden op de agenda. De reden… Lees verder
Verslag Commissie AZM 7 oktober 2019
Verslag Commissie AZM 7 oktober 2019
08-10-2019 - Tijdens deze vergadering vormde de presentatie van Jan Willemsen, directeur BsGW (=Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschap), en de notitie Weerstandsvermogen… Lees verder