Verslag Commissie Burgers en Samenleving 18 juni 2019

Afgelopen dinsdag vond de laatste commissievergadering Burgers en Samenleving voor het zomerreces plaats.   Tijdens deze vergadering werd er gesproken over de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg en de Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg.

Voor wat betreft de GGD Zuid-Limburg ging het in deze vergadering om een begrotingswijziging 2019 die veroorzaakt wordt door de stijgende vraag naar het programma Veilig Thuis waardoor ook de kosten flink toenemen. Veilig Thuis is hét advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en seksueel geweld. Daarnaast werd er vooruitgekeken op de begroting voor 2020 die op dit moment nog beleidsarm voorligt vanwege het feit dat er in het najaar van 2019 een begroting zal komen voor één gezamenlijke jeugdgezondheidsorganisatie waarover wij u eerder al informeerden.

 

Tot slot werd er in de vergadering gesproken over de begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg. Mede vanwege het toenemende aantal complexe bewindvoeringen stijgen ook daar de kosten en zal de gemeente Kerkrade voor deze kosten moeten gaan opdraaien, samen met de andere deelnemende gemeenten.

 

Geschreven door:

Paul Boumans en Niklas Wiertz

Deel dit artikel:

Verder lezen

Raadsvergadering 26 juni 2019
Raadsvergadering 26 juni 2019
30-06-2019 - Op woensdag 26 juni 2019 vergaderde onze gemeenteraad over belangrijke onderwerpen die spelen binnen onze stad. Het was tevens de… Lees verder
Verslag Commissie AZM 13 juni 2019
Verslag Commissie AZM 13 juni 2019
14-06-2019 - Belangrijkste wapenfeit wellicht , onze voor het eerst officieel in de raadzaal aanwezige nieuwe (CDA) burgemeester Petra Dassen. Niet als… Lees verder
Verslag commissie GEZ van 12 juni 2019
Verslag commissie GEZ van 12 juni 2019
13-06-2019 - Tijdens deze commissievergadering werd o.a. gesproken over de Bestuursakkoorden Klimaatadaptie en Water die op ons verzoek waren geagendeerd. In de presentatie… Lees verder