Verslag commissie GEZ 16-1-2019

Woensdag 16 januari vond de commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken plaats. Tijdens deze eerste vergadering van 2019 was er slechts één inhoudelijk agendapunt. Er werd middels een presentatie ingegaan op het proces rondom de komst en invoering van de Omgevingswet. De Omgevingswet is een toekomstige Nederlandse wet die zorgt voor een verregaande vereenvoudiging van alle wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving, door tientallen wetten en honderden regels te bundelen in één nieuwe wet. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking en dit vraagt een cultuurverandering binnen de gemeente. De gemeente zal volgens de Omgevingswet samen met burgers, bedrijven en ander instanties moeten gaan kijken naar de mogelijkheden bij het realiseren van nieuwe toekomstige projecten en bestemmingen.

 

Het CDA Kerkrade pleit al sinds eind 2016 voor aandacht voor de invoering van de Omgevingswet in Kerkrade. We zijn dan ook blij dat in de afgelopen GEZ-vergadering eindelijk is stilgestaan bij (het proces naar) de implementatie. Er zal de komende tijd nog veel werk verricht moeten worden om de Omgevingswet ook in Kerkrade goed in te voeren. Het CDA Kerkrade zal dit dossier dan ook kritisch blijven volgen.

 

Geschreven door:

Niklas Wiertz en Roger Hoofs

Deel dit artikel:

Verder lezen

Raadsvergadering 26 juni 2019
Raadsvergadering 26 juni 2019
30-06-2019 - Op woensdag 26 juni 2019 vergaderde onze gemeenteraad over belangrijke onderwerpen die spelen binnen onze stad. Het was tevens de… Lees verder
Verslag Commissie Burgers en Samenleving 18 juni 2019
Verslag Commissie Burgers en Samenleving 18 juni 2019
19-06-2019 - Afgelopen dinsdag vond de laatste commissievergadering Burgers en Samenleving voor het zomerreces plaats.   Tijdens deze vergadering werd er gesproken… Lees verder
Verslag Commissie AZM 13 juni 2019
Verslag Commissie AZM 13 juni 2019
14-06-2019 - Belangrijkste wapenfeit wellicht , onze voor het eerst officieel in de raadzaal aanwezige nieuwe (CDA) burgemeester Petra Dassen. Niet als… Lees verder