Het belangrijkste agendapunt in deze eerste commissievergadering na het zomerreces was de evaluatie van het gewijzigde afvalbeleid Rd4, inclusief de zwerfvuilproblematiek.

Door Rd4 werd een presentatie verzorgd waarna de commissie hierover vragen kon stellen. Duidelijk is in elk geval dat alle partijen zich druk maken over de zwerfvuilproblematiek en de stijging van kosten voor afvalinzameling en verwerking. Ook al zijn dat lagere kostenstijgingen dan wanneer de Rd4- gemeenten in het verleden besloten hadden om het gewijzigd afvalbeleid niet door te voeren. Doordat op verzoek van de gemeente Kerkrade de afvaldumpingen in Kerkrade nauwkeurig zijn bijgehouden en zijn opgeruimd door Rd4 in plaats van door wijkbeheer van de gemeente, zijn nu ook die kosten in beeld en kunnen worden toebedeeld aan de afvalverwerking.
CDA Kerkrade heeft gevraagd om meer werk te maken van een van de grootste ergernissen, zwerfvuil en afvaldumpingen, aan te pakken. Daarbij gaat het niet alleen om handhavend op te treden maar ook om het stimuleren van burgerparticipatie in relatie tot verandering van gedrag en mentaliteit. Dit kan meegenomen worden in het plan van aanpak dat Rd4 in 2020 gaat opstellen om illegale dumpingen tegen te gaan.

Geschreven door:

Paul Boumans en Paul Hölsgens

Deel dit artikel:

Verder lezen

Commissie Burgers en Samenleving (B&S) van 8 oktober 2019
Commissie Burgers en Samenleving (B&S) van 8 oktober 2019
12-10-2019 - Tijdens deze vergadering stond enkel het beleidsplan Armoede en Schulden 2020-2023, op de agenda. Voor het opstellen van dit beleidsplan… Lees verder
Commissie Grondgebied en Economische Zaken van 12 juni 2019
Commissie Grondgebied en Economische Zaken van 12 juni 2019
11-10-2019 - Twee nieuwe bestemmingsplannen, Bedrijventerrein Willem Sophia en Holzkuil, en de invoering van de Omgevingswet stonden op de agenda. De reden… Lees verder
Verslag Commissie AZM 7 oktober 2019
Verslag Commissie AZM 7 oktober 2019
08-10-2019 - Tijdens deze vergadering vormde de presentatie van Jan Willemsen, directeur BsGW (=Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschap), en de notitie Weerstandsvermogen… Lees verder