Verslag commissie GEZ van 11 september 2019

Het belangrijkste agendapunt in deze eerste commissievergadering na het zomerreces was de evaluatie van het gewijzigde afvalbeleid Rd4, inclusief de zwerfvuilproblematiek.

Door Rd4 werd een presentatie verzorgd waarna de commissie hierover vragen kon stellen. Duidelijk is in elk geval dat alle partijen zich druk maken over de zwerfvuilproblematiek en de stijging van kosten voor afvalinzameling en verwerking. Ook al zijn dat lagere kostenstijgingen dan wanneer de Rd4- gemeenten in het verleden besloten hadden om het gewijzigd afvalbeleid niet door te voeren. Doordat op verzoek van de gemeente Kerkrade de afvaldumpingen in Kerkrade nauwkeurig zijn bijgehouden en zijn opgeruimd door Rd4 in plaats van door wijkbeheer van de gemeente, zijn nu ook die kosten in beeld en kunnen worden toebedeeld aan de afvalverwerking.
CDA Kerkrade heeft gevraagd om meer werk te maken van een van de grootste ergernissen, zwerfvuil en afvaldumpingen, aan te pakken. Daarbij gaat het niet alleen om handhavend op te treden maar ook om het stimuleren van burgerparticipatie in relatie tot verandering van gedrag en mentaliteit. Dit kan meegenomen worden in het plan van aanpak dat Rd4 in 2020 gaat opstellen om illegale dumpingen tegen te gaan.

Geschreven door:

Paul Boumans en Paul Hölsgens

Deel dit artikel:

Verder lezen

01-01-2020 - Het CDA Kerkrade wenst u allen het beste voor 2020! Lees verder
Verslag commissievergadering Burgers en Samenleving van 3 december 2019
Verslag commissievergadering Burgers en Samenleving van 3 december 2019
12-12-2019 -     Tijdens deze vergadering werd o.a. gesproken over de nieuwe verordening ¬†maatschappelijke ondersteuning voor 2020. De verordening is aangepast… Lees verder
Verslag commissievergadering Burger & Samenleving van 10-12-2019
Verslag commissievergadering Burger & Samenleving van 10-12-2019
12-12-2019 - In de laatste commissievergadering B&S stonden twee onderwerpen geagendeerd, Eenzaamheid en de exploitatie van het Westhoes. CDA Kerkrade is verheugd… Lees verder