Verslag commissie AZM 11-2-2019

Uit het jaarverslag van de Centrale bezwaarschriften- en klachtencommissie en de verstrekte toelichting blijkt dat deze commissie, waartoe burgers zich kunnen wenden als ze het niet eens zijn met gemeentelijke besluiten, goed functioneert en dat ook een duidelijke verbetering ten opzichte van voorgaande jaren valt te constateren.Met name wat betreft de tijdige klachtenafwikkeling kan men een positief verloop vaststellen.

De meeste bezwaren die in eerste instantie binnenkomen, hebben te maken met de participatiewet en met WMO. Een groot deel van deze bezwaren wordt, doorgaans na een herziening van het besluit, overigens weer ingetrokken door de indieners.
Uiteindelijk kwam in 2016 slechts één klacht binnen bij de klachtenkamer, in 2017 waren het er twee.
Tijdens het laatste deel van de commissie was er een korte presentatie over het uitgevoerde Burgeronderzoek 2017, waarbij de gebruikte systematiek werd toegelicht. Inhoudelijk werd nog niet op het onderzoek ingegaan. De uitkomsten van het onderzoek, die inzicht geven over wat er in Kerkrade – ook op wijkniveau – speelt, zullen aanleiding zijn voor nadere discussie. Wij gaan het onderzoek verder bespreken in onze fractie en zullen de belangrijkste thema’s aandragen voor de komende commissies.

Geschreven door:

  • Nieuws

Deel dit artikel:

Verder lezen

Raadsvergadering 26 juni 2019
Raadsvergadering 26 juni 2019
30-06-2019 - Op woensdag 26 juni 2019 vergaderde onze gemeenteraad over belangrijke onderwerpen die spelen binnen onze stad. Het was tevens de… Lees verder
Verslag Commissie Burgers en Samenleving 18 juni 2019
Verslag Commissie Burgers en Samenleving 18 juni 2019
19-06-2019 - Afgelopen dinsdag vond de laatste commissievergadering Burgers en Samenleving voor het zomerreces plaats.   Tijdens deze vergadering werd er gesproken… Lees verder
Verslag Commissie AZM 13 juni 2019
Verslag Commissie AZM 13 juni 2019
14-06-2019 - Belangrijkste wapenfeit wellicht , onze voor het eerst officieel in de raadzaal aanwezige nieuwe (CDA) burgemeester Petra Dassen. Niet als… Lees verder