Verslag commissie AZM 11-2-2019

Uit het jaarverslag van de Centrale bezwaarschriften- en klachtencommissie en de verstrekte toelichting blijkt dat deze commissie, waartoe burgers zich kunnen wenden als ze het niet eens zijn met gemeentelijke besluiten, goed functioneert en dat ook een duidelijke verbetering ten opzichte van voorgaande jaren valt te constateren.Met name wat betreft de tijdige klachtenafwikkeling kan men een positief verloop vaststellen.

De meeste bezwaren die in eerste instantie binnenkomen, hebben te maken met de participatiewet en met WMO. Een groot deel van deze bezwaren wordt, doorgaans na een herziening van het besluit, overigens weer ingetrokken door de indieners.
Uiteindelijk kwam in 2016 slechts één klacht binnen bij de klachtenkamer, in 2017 waren het er twee.
Tijdens het laatste deel van de commissie was er een korte presentatie over het uitgevoerde Burgeronderzoek 2017, waarbij de gebruikte systematiek werd toegelicht. Inhoudelijk werd nog niet op het onderzoek ingegaan. De uitkomsten van het onderzoek, die inzicht geven over wat er in Kerkrade – ook op wijkniveau – speelt, zullen aanleiding zijn voor nadere discussie. Wij gaan het onderzoek verder bespreken in onze fractie en zullen de belangrijkste thema’s aandragen voor de komende commissies.

Geschreven door:

  • Nieuws

Deel dit artikel:

Verder lezen

Verslag commissie B&S 9-4-2019
Verslag commissie B&S 9-4-2019
14-04-2019 - Tijdens de afgelopen commissievergadering Burgers en Samenleving is o.a. gesproken over het ontwikkeltraject naar één organisatie voor Jeugdgezondheidszorg in Zuid… Lees verder
Verslag commissie GEZ 10-04-2019
Verslag commissie GEZ 10-04-2019
11-04-2019 - Woensdag 10 april vond de commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken plaats. De commissievergadering stond nagenoeg geheel in het teken van… Lees verder
Verslag commissie AZM 08-04-2019
Verslag commissie AZM 08-04-2019
09-04-2019 - De agenda bevatte enkel een tweetal presentaties waarin de commissie werd meegenomen in de ontwikkelingen bij het Veiligheidshuis Parkstad én… Lees verder