Verslag commissievergadering Burger & Samenleving van 10-12-2019

In de laatste commissievergadering B&S stonden twee onderwerpen geagendeerd, Eenzaamheid en de exploitatie van het Westhoes.


CDA Kerkrade is verheugd dat binnen onze gemeente 2 jaar lang het project ‘
Eenzaamheid……. een serieus probleem’ is uitgevoerd. In dit project zijn 175 medewerkers van Meander (Hulp bij het Huishouden) en vrijwilligers geschoold om bij inwoners van Kerkrade signalen van eenzaamheid te herkennen en vervolgens op te pakken. Toeleiding naar de wijkpunten is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Het project is nu afgerond maar de gemeente zal doorgaan met de aanpak van eenzaamheid. Een goede zaak!

In het kader van het Westhoes is de commissie gevraagd in te stemmen met een onderzoek naar drie varianten om het Westhoes toekomstbestendig te maken. Het gaat dan vooral om een onderzoek naar commerciële activiteiten met name in de avonduren, naast de sociale functie in richting van verenigingen en voorliggende voorzieningen

Geschreven door:

Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein

Deel dit artikel:

Verder lezen

Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen – maandag 3 februari 2020
Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen – maandag 3 februari 2020
04-02-2020 - Uit de eerste commissievergadering AZM in 2020 zijn slechts twee agendapunten noemenswaardig. Allereerst, toekomstig groen licht voor alle Gemeenschappelijke Regelingen… Lees verder
In memoriam
In memoriam
27-01-2020 - Getroffen vernamen we dat ons belangrijk en zeer gewaardeerd CDA-lid Nettie Engels-Goebbels is overleden. Jarenlang heeft ze zich ingezet voor… Lees verder
01-01-2020 - Het CDA Kerkrade wenst u allen het beste voor 2020! Lees verder