Verslag commissievergadering Burger & Samenleving van 10-12-2019

In de laatste commissievergadering B&S stonden twee onderwerpen geagendeerd, Eenzaamheid en de exploitatie van het Westhoes.


CDA Kerkrade is verheugd dat binnen onze gemeente 2 jaar lang het project ‘
Eenzaamheid……. een serieus probleem’ is uitgevoerd. In dit project zijn 175 medewerkers van Meander (Hulp bij het Huishouden) en vrijwilligers geschoold om bij inwoners van Kerkrade signalen van eenzaamheid te herkennen en vervolgens op te pakken. Toeleiding naar de wijkpunten is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Het project is nu afgerond maar de gemeente zal doorgaan met de aanpak van eenzaamheid. Een goede zaak!

In het kader van het Westhoes is de commissie gevraagd in te stemmen met een onderzoek naar drie varianten om het Westhoes toekomstbestendig te maken. Het gaat dan vooral om een onderzoek naar commerciële activiteiten met name in de avonduren, naast de sociale functie in richting van verenigingen en voorliggende voorzieningen

Geschreven door:

Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein

Deel dit artikel:

Verder lezen

01-01-2020 - Het CDA Kerkrade wenst u allen het beste voor 2020! Lees verder
Verslag commissievergadering Burgers en Samenleving van 3 december 2019
Verslag commissievergadering Burgers en Samenleving van 3 december 2019
12-12-2019 -     Tijdens deze vergadering werd o.a. gesproken over de nieuwe verordening  maatschappelijke ondersteuning voor 2020. De verordening is aangepast… Lees verder
Commissie Grondgebied en Economische Zaken van 4 december 2019
Commissie Grondgebied en Economische Zaken van 4 december 2019
12-12-2019 - Tijdens deze vergadering werd o.a. gesproken over het Integraal Waterplan en het Watertakenplan Kerkrade 2020-2024. In deze beleidsplannen is door… Lees verder