Verslag commissievergadering Burgers en Samenleving van 3 december 2019

    Tijdens deze vergadering werd o.a. gesproken over de nieuwe verordening  maatschappelijke ondersteuning voor 2020. De verordening is aangepast vanwege wetswijzigingen en jurisprudentie. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de huidige verordening is de invoering van het abonnementstarief bij de WMO van 19 euro per maand.

Daarnaast werd er gesproken over de adviesraden in het sociale domein. In deze adviesraden zijn belangengroepen uit het sociale domein vertegenwoordigd. In de afgelopen maanden is de vormgeving van de adviesraden door het College, in samenspraak met de betreffende adviesraden, geëvalueerd. Het doel van de evaluatie is om de adviesraden in de toekomst effectiever en eenduidiger te kunnen laten werken. De commissie heeft haar wensen en bedenkingen met betrekking tot de vormgeving van de verschillende adviesraden kunnen uiten die het College nu gaat meenemen in de definitieve besluitvorming.

 

Git van Leeuwenstein en Niklas Wiertz

Geschreven door:

Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein

Deel dit artikel:

Verder lezen

Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen – maandag 3 februari 2020
Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen – maandag 3 februari 2020
04-02-2020 - Uit de eerste commissievergadering AZM in 2020 zijn slechts twee agendapunten noemenswaardig. Allereerst, toekomstig groen licht voor alle Gemeenschappelijke Regelingen… Lees verder
In memoriam
In memoriam
27-01-2020 - Getroffen vernamen we dat ons belangrijk en zeer gewaardeerd CDA-lid Nettie Engels-Goebbels is overleden. Jarenlang heeft ze zich ingezet voor… Lees verder
01-01-2020 - Het CDA Kerkrade wenst u allen het beste voor 2020! Lees verder