Verslag commissievergadering Burgers en Samenleving van 3 december 2019

    Tijdens deze vergadering werd o.a. gesproken over de nieuwe verordening  maatschappelijke ondersteuning voor 2020. De verordening is aangepast vanwege wetswijzigingen en jurisprudentie. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de huidige verordening is de invoering van het abonnementstarief bij de WMO van 19 euro per maand.

Daarnaast werd er gesproken over de adviesraden in het sociale domein. In deze adviesraden zijn belangengroepen uit het sociale domein vertegenwoordigd. In de afgelopen maanden is de vormgeving van de adviesraden door het College, in samenspraak met de betreffende adviesraden, geëvalueerd. Het doel van de evaluatie is om de adviesraden in de toekomst effectiever en eenduidiger te kunnen laten werken. De commissie heeft haar wensen en bedenkingen met betrekking tot de vormgeving van de verschillende adviesraden kunnen uiten die het College nu gaat meenemen in de definitieve besluitvorming.

 

Git van Leeuwenstein en Niklas Wiertz

Geschreven door:

Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein

Deel dit artikel:

Verder lezen

01-01-2020 - Het CDA Kerkrade wenst u allen het beste voor 2020! Lees verder
Verslag commissievergadering Burger & Samenleving van 10-12-2019
Verslag commissievergadering Burger & Samenleving van 10-12-2019
12-12-2019 - In de laatste commissievergadering B&S stonden twee onderwerpen geagendeerd, Eenzaamheid en de exploitatie van het Westhoes. CDA Kerkrade is verheugd… Lees verder
Commissie Grondgebied en Economische Zaken van 4 december 2019
Commissie Grondgebied en Economische Zaken van 4 december 2019
12-12-2019 - Tijdens deze vergadering werd o.a. gesproken over het Integraal Waterplan en het Watertakenplan Kerkrade 2020-2024. In deze beleidsplannen is door… Lees verder