Woensdag 10 april vond de commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken plaats.

De commissievergadering stond nagenoeg geheel in het teken van duurzaamheid. De commissie is bijgepraat over de stand van zaken van het Duurzaamheidsprogramma 2014-2018 en het vervolg daarvan.

Op vele fronten is duurzaamheid in Kerkrade opgepakt maar we zijn er nog lang niet. CDA Kerkrade vindt het duurzaamheidsprogramma een belangrijke pijler onder alle activiteiten die de gemeente zelf ontwikkelt of die binnen de gemeente worden ontwikkeld. Hiermee kunnen we een bijdrage leveren aan de toekomstbestendigheid van Kerkrade zodat de generaties na ons hier ook profijt van hebben. Omdat CDA Kerkrade graag op de hoogte willen blijven van alle ontwikkelingen, successen en tegenslagen, hebben we gevraagd dit onderwerp regelmatig in de commissie terug te laten komen. De wethouder heeft toegezegd hierover o.a. met het CDA in overleg te gaan om aan dit verzoek tegemoet te komen.

De motie van Ons Kerkrade om op korte termijn een lobby te starten een ‘Campus Energietransitie’ binnen de Kerkraadsegemeentegrenzen te vestigen, hebben wij als CDA gesteund en isdoor de commissie overgenomen.

Geschreven door:

Niklas Wiertz en Roger Hoofs

Deel dit artikel:

Verder lezen

Commissie Burgers en Samenleving (B&S) van 8 oktober 2019
Commissie Burgers en Samenleving (B&S) van 8 oktober 2019
12-10-2019 - Tijdens deze vergadering stond enkel het beleidsplan Armoede en Schulden 2020-2023, op de agenda. Voor het opstellen van dit beleidsplan… Lees verder
Commissie Grondgebied en Economische Zaken van 12 juni 2019
Commissie Grondgebied en Economische Zaken van 12 juni 2019
11-10-2019 - Twee nieuwe bestemmingsplannen, Bedrijventerrein Willem Sophia en Holzkuil, en de invoering van de Omgevingswet stonden op de agenda. De reden… Lees verder
Verslag Commissie AZM 7 oktober 2019
Verslag Commissie AZM 7 oktober 2019
08-10-2019 - Tijdens deze vergadering vormde de presentatie van Jan Willemsen, directeur BsGW (=Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschap), en de notitie Weerstandsvermogen… Lees verder