24 november 2020

CDA Kerkrade houdt eerste digitale ledenvergadering

Op maandag 23 november 2020 hield CDA Kerkrade haar allereerste digitale Algemene Ledenvergadering (ALV). In verband met de covid-19 pandemie en de daarbij horende landelijke maatregelen was een fysieke bijeenkomst dit jaar helaas niet mogelijk. Tijdens een ALV legt het partijbestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. Dit jaar was een betrekkelijk rustig jaar vanwege de maatregelen, maar op politiek vlak was het zeker niet rustig, daarom praatte wethouder Bert Bejas en fractievoorzitter Paul Boumans de leden bij over actuele partijzaken en hun verwachtingen voor het aankomende jaar. 

Binnen het CDA hebben lokale afdelingen het mandaat om wijzigingen aan te brengen aan de concept-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Deze verkiezingen vinden plaats op 17 maart 2021. Om de vergadering soepel te laten verlopen konden alle leden die voldoen aan de contributieverplichting hun stem uitbrengen. De concept-lijst werd met algemene stemmen aangenomen en daarmee goedgekeurd. Wij wensen de Limburgse kandidaten veel succes met hun campagnes en ondersteunen hen waar nodig.

Tijdens de ALV werd steunfractielid Jurian van den Camp benoemd als bestuurslid van CDA Kerkrade. Jurian zal binnen het bestuur de rol van secretaris op zich nemen.