CDA Kerkrade:
Voor een Kerkrade dat we door willen geven

Laatste nieuws

In memoriam: Toon Willems

02-04-2020 – Vandaag bereikte ons het bericht dat Toon Willems op 84-jarige leeftijd aan de gevolgen van het Corona-virus is overleden. CDA Kerkrade heeft veel aan dit markante en trouwe lid te danken. Jarenlang heeft hij zich voor Kerkrade en het CDA ingezet als volksvertegenwoordiger. Naast zijn actieve deelname aan het verenigingsleven was Toon bestuurslid, gemeenteraadslid, fractievoorzitter en is hij wethouder geweest waarvoor hij ook diverse onderscheidingen heeft ontvangen. De CDA-familie herinnert Toon als een integere man van weinig woorden maar met een immense inhoud. Toon bezat de gave om veel te luisteren en op het juiste moment in te grijpen en op een rustige manier zijn standpunt weer te geven. Toon straalde gezag uit en autoriteit. Op basis van zijn kennis nam je zaken aan. De laatste jaren liet zijn gezondheidstoestand het niet meer toe om in de actieve politiek te functioneren. Niet zichtbaar maar zeker aanwezig was hij tot op het laatste met gevraagde en ongevraagde adviezen. De gehele CDA-familie zal Toon, zijn persoonlijkheid, zijn blikken, zijn houding, zijn kennis, zijn karakter en vooral zijn betrokkenheid enorm missen. Zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en dierbare naasten wensen wij veel sterkte en kracht toe om dit verlies een plek te kunnen geven.

Bestuur, fractie en leden CDA Kerkrade

 

Lees verder

Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen – maandag 9 maart 2020

10-03-2020

In maart enkel een vergadering van de commissie AZM, simpelweg vanwege een gebrek aan agendapunten bij B&S en GEZ.

Hoe dan ook, bij de commissievergadering AZM ging het met name over de Rekenkamercommissie (RKC), de Kadernota Euregionalisering 2020 én de jaarcijfers van Politie/Handhaving.

Lees verder

Bekijk meer nieuws

Standpunten

Verduurzaam onze stad

Het CDA vindt dat de gemeente vol moet inzetten op duurzaamheid op alle beleidsterreinen om daarmee een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en een beter milieu.

Versterk het toerisme

Het CDA vindt de toeristische functie van onze stad belangrijk en koestert haar bijzondere gezichtsbepalende parels. Deze functie wordt nog versterkt met de organisatie van evenementen, zowel in het centrum als in de wijken.
Onze standpunten inzien