CDA Kerkrade:
Voor een Kerkrade dat we door willen geven

Laatste nieuws

Verslag commissie B&S 13-3-2019

19-03-2019 – Tijdens deze vergadering werd o.a. gesproken over het meerjarenbeleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2019-2022 en de verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2019. Twee ingewikkelde onderwerpen die richtinggevend zijn voor de voorzetting van onze maatschappelijke ondersteuning in de komende jaren.

Lees verder

Commissievergadering GEZ 13-03-2019

16-03-2019

In de commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken van 13 maart kwam allereerst de ”Beleidsregel PALET Regionaal Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energieopwekkingaan de orde. Hiermee krijgen de Parkstadgemeenten een kader aangereikt om grootschalige energieprojecten ruimtelijk af te wegen omdat dit soort initiatieven vaak een behoorlijke impact hebben. Als CDA Kerkrade hopen we dat dit ook leidt tot nieuwe initiatieven om de energiedoelstellingen te halen.

Lees verder

Bekijk meer nieuws

Standpunten

Verduurzaam onze stad

Het CDA vindt dat de gemeente vol moet inzetten op duurzaamheid op alle beleidsterreinen om daarmee een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en een beter milieu.

Versterk het toerisme

Het CDA vindt de toeristische functie van onze stad belangrijk en koestert haar bijzondere gezichtsbepalende parels. Deze functie wordt nog versterkt met de organisatie van evenementen, zowel in het centrum als in de wijken.
Onze standpunten inzien

Vind ons online

[lgc_column grid="50" tablet_grid="50" mobile_grid="100" last="false"][fts_facebook type=page id=cdakerkrade posts=6 height=550px posts_displayed=page_only][/lgc_column] [lgc_column grid="50" tablet_grid="50" mobile_grid="100" last="true"][fts_instagram instagram_id=5456547024 pics_count=6 type=user width=100% height=550px profile_wrap=no super_gallery=yes columns=3 force_columns=no space_between_photos=1px icon_size=65px hide_date_likes_comments=no][/lgc_column]