CDA Kerkrade:
voor een sterk en vitaal Kerkrade

Laatste nieuws

Raadsvergadering van 4 juli 2018

07-07-2018 – Afgelopen woensdag vond de laatste raadsvergadering voor het zomerreces plaats en tevens de eerste echte raadsvergadering van bestuursperiode 2018-2022. Tijdens deze vergadering stonden veel agendapunten op de planningzodat deze pas een dag later kon worden afgerond.

Lees verder

Verslag van de Euroderaadsvergadering van 21 juni 2018

24-06-2018 РVoorafgaand aan de eigenlijke vergadering vond een kort overleg plaats tussen enkele leden van CDA Kerkrade en collega’s van de CDU Herzogerath. Er is met name gebrainstormd over de Avantislijn en afgesproken in het najaar hier verder op in te gaan.

Lees verder

Bekijk meer nieuws

ALV CDA Limburg

CDA on tour

Standpunten

Meer samenwerking, geen herindeling

Het CDA is tegenstander van een gemeentelijke herindeling maar zoekt wel naar verdere samenwerking zowel in de eigen regio als grensoverschrijdend.
Onze standpunten inzien

Vind ons online