CDA Kerkrade:
Voor een Kerkrade dat we door willen geven

Laatste nieuws

Commissie Burgers en Samenleving (B&S) van 8 oktober 2019

12-10-2019 – Tijdens deze vergadering stond enkel het beleidsplan Armoede en Schulden 2020-2023, op de agenda. Voor het opstellen van dit beleidsplan heeft het College gebruikgemaakt van een extern onderzoeksbureau dat het oude beleidsplan geĆ«valueerd heeft.

Lees verder

Commissie Grondgebied en Economische Zaken van 12 juni 2019

11-10-2019

Twee nieuwe bestemmingsplannen, Bedrijventerrein Willem Sophia en Holzkuil, en de invoering van de Omgevingswet stonden op de agenda.

Lees verder

Bekijk meer nieuws

Standpunten

Verduurzaam onze stad

Het CDA vindt dat de gemeente vol moet inzetten op duurzaamheid op alle beleidsterreinen om daarmee een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en een beter milieu.

Versterk het toerisme

Het CDA vindt de toeristische functie van onze stad belangrijk en koestert haar bijzondere gezichtsbepalende parels. Deze functie wordt nog versterkt met de organisatie van evenementen, zowel in het centrum als in de wijken.
Onze standpunten inzien