2 - Roger Hoofs

Roger Hoofs (54 jaar), Werken aan de stad voor de volgende generaties

De kracht van Kerkrade zit in de gemeenschap!

Samen met de inwoners aan de slag. En de gemeente die de inwoners daarbij helpt en ondersteunt. Zo werkt het in verenigingen ook weet ik uit eigen ervaring. Leden en bestuur kunnen het alleen samen. Zo wil ik me voor de gemeenschap inzetten zodat we kunnen leven in veerkrachtige wijken, omringd door groen.

In mijn dagelijks werk ben ik vooral bezig met ‘omgevingsmanagement’. Dat is kort gezegd draagvlak creëren door het bij elkaar brengen van belangen en kennis van betrokkenen, wie dat ook zijn. En zo vanuit inhoud, met behoud van de relatie, samen vooruit komen.

Mensen om mij heen noemen mij dan ook een verbinder en een mensenmens. Die ad-rem en met een kwinkslag vooruitgang boekt.

Wil je het gesprek met mij aan dan hoor ik dat graag!

Paspoort

 • Roger Hoofs
 • Eygelshoven, Kerkrade
 • Ruimtelijke Ordening en Planologie op Saxion Hogescholen.
 • Cultuurtechniek op Bosbouw en cultuurtechnische school
 • Adviseur Bronbescherming en Winning bij WML
 • Voorzitter Stichting Anselbode, lid IVN Kerkrade, Processievereniging Eygelshoven en voorzitter Buurtcomité Laurastraat Leefstraat
 • Wandelen, verenigingen & klussen
 • Politiek & geschiedenis
 • Doelstelling 2022 is Raadslidmaatschap
 • Duurzaamheid, water, natuur & millieu.

Wist je dat

 • Roger het groen al lang in het bloed heeft zitten? Hij was 17 jaar voorzitter van IVN Kerkrade.
 • Buurtbewoners met hulp en ondersteuning van gemeente, provincie en andere stakeholders, onder voorzitterschap van Roger, jaren hebben gewerkt aan de verbetering van de leefbaarheid en het aanzien van de Laurastraat. Burgerkracht en participatie pur sang!

Behoudens in en rond mijn studietijd heb ik altijd in Kerkrade gewoond, waarvan sinds begin jaren 90 in Eygelshoven. Samen met mijn vrouw José en onze zonen Stan en Luc. Als actief betrokken burger wil ik niet langs de kant staan om op te merken wat allemaal verbeterd kan worden, maar mijzelf actief inzetten voor Kerkrade. Dat doe ik bij CDA Kerkrade omdat het CDA een brede maatschappelijk betrokken volkspartij is, die rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit als speerpunten heeft.

 

Voor de toekomst van Kerkrade is het van belang dat er besluiten worden genomen over alle voorkomende onderwerpen. Mijn persoonlijke inzet daarbij is dat die keuzes worden gemaakt met de nodige aandacht voor duurzaamheid en leefbaarheid voor de Kerkraadse inwoners. Duurzaamheid en leefbaarheid zijn niet los te zien van bijvoorbeeld werkgelegenheid, zorg, sociale en culturele voorzieningen, beheer van openbare ruimte. Een goede balans hierin vind ik van groot belang voor de inwoners en de stad. De toenemende gevolgen van klimaatverandering, zoals wateroverlast en het zuinig omgaan met energie en deze ook duurzaam opwekken spelen hierbij een grote rol.

 

Mijn hart slaat voor het behoud en het verbeteren van de natuur en het milieu. Natuur en milieu dragen immers bij aan de leefbaarheid en het welbevinden in onze stad en zijn belangen die niet voor zichzelf op kunnen komen. En ook dat vind ik van groot belang, niet alleen voor onszelf maar meer nog voor onze kinderen en de daarop volgende generaties. Want keuzes van nu drukken vaak decennialang een stempel op een gebied en haar bewoners.