26 - Git van Leeuwenstein

De steunende

kracht van Kerkrade

Mijn naam is Git van Leeuwenstein. Afgelopen vier jaar ben ik voor het CDA Kerkrade actief geweest als burgercommissielid voor de commissie Burgers en Samenleving. Ik kijk terug op een zinvolle periode waar we als CDA Kerkrade hebben kunnen bijdragen aan de realisatie van bijvoorbeeld Vie en Buber. CDA was en is voor mij een logische keuze. Gaan voor een betere samenleving die je met elkaar maakt, niet alleen voor vandaag maar vooral ook voor het morgen van de generaties na ons. Plek 26 geeft aan dat ik geen actieve politieke rol meer ga innemen na komende verkiezingen maar uiteraard wel mijn steun wil betuigen aan de andere kandidaten op de lijst en met name aan mijn zoon Hugo van Leeuwenstein op plek 8.
Ik kies voor de kracht van Kerkrade.

Contactgegevens
Deel deze pagina