13 september 2022

Raadslid Vivian Lataster treedt terug als Raadslid

Afgelopen week heeft Vivian Lataster het besluit genomen om terug te treden als lid van de Kerkraadse gemeenteraad. Hoewel wij dit als bestuur uiteraard erg jammer vinden staan wij volledig achter haar keuze. Wij kennen Vivian als iemand die weloverwogen besluiten neemt, en willen haar hier dan ook volledig in ondersteunen. We bedanken Vivian voor het enthousiasme waarmee ze begon aan haar taken, en prijzen haar gevoel voor integriteit. 

Met het vertrek van Vivian ontstaat er een vacante positie. Deze zal binnenkort worden ingevuld door Roger Hoofs; onze kandidaat nummer 2 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Lees hieronder Vivian's toelichting over haar besluit om terug te treden:

 -----------------------------------

 Aan de voorzitter van de raad, raads- en commissieleden, het college B&W en inwoners van Kerkrade, 

Afgelopen 16 maart heb ik met veel trots mijn raadslidmaatschap aangenomen. De keuze om mij verkiesbaar te stellen, was een zeer weloverwogen keuze. 

Nog voor ik de beslissing nam om mee te doen met de verkiezingen heb ik veel gesprekken gevoerd, ook met de gemeente om een juist beeld te krijgen van de consequenties en wederzijdse verwachtingen. Alles overwegende heb ik me met veel energie, enthousiasme en een gezonde portie idealisme op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 gestort. 

Veel mensen zullen weten dat ik sinds 2016 intensief bezig ben met het opzetten van een innovatief woonzorg concept voor jongeren met een beperking maar ook voor ouderen met zorg op maat. Mijn ziel en zaligheid ligt in dit concept verankerd en heeft natuurlijk ook alles te maken met onze gehandicapte zoon Bram. Ik noem BRUIS ook wel mijn ‘vierde kindje’. 

Mede omdat het mijn diepste wens is om BRUIS in Kerkrade te laten landen heb ik van tevoren goed overwogen en ook met diversen vertrouwenspersonen besproken of een eventueel raadslidmaatschap te combineren zou zijn met BRUIS in de toekomst. Integriteit is een groot goed en vind ik persoonlijk, zeker in de politiek ontzettend belangrijk. 

Sneller dan verwacht is de ontwikkeling van BRUIS de afgelopen maanden in een stroomversnelling gekomen. Daar ben ik ongelooflijk trots op en geeft me vertrouwen dat we na bijna 7 jaar dromen, trekken, duwen, hopen, werken, schaven en uitwerken nu langzaam een echt project gaan krijgen en BRUIS hopelijk mag gaan landen in Kerkrade. Nog niets is zeker maar er is vertrouwen. 

Dan komt het vraagstuk integriteit wel weer bij me bovendrijven. Kan ik als founder en voorzitter van bestuur BRUIS dit concept in deze fase van projectontwikkeling wel combineren met mijn raadslidmaatschap? Kan ik wel ondernemer zijn en aan een planontwikkeling werken met partners als HEEMwonen en de gemeente Kerkrade in combinatie met mijn politieke ambities? Zeker nu we steeds intensiever samenwerken. Ik ben me ervan bewust dat belangenverstrengeling of de schijn daarvan niet wenselijk is en schadelijk zou kunnen zijn voor de raad, het college, onze fractie, het CDA, BRUIS of mij. Die dunne scheidslijn is voor mij zo heilig dat ik me genoodzaakt voel om in deze fase van BRUIS een keuze te maken. Hoewel er nu nog geen sprake van is, wil ik nooit of te nimmer op dit gebied punt van discussie zijn. 

Mede ook door de nieuwe aanvullende functie van mijn man als voorlopig plaatsvervangend Politiechef in onze gemeente Kerkrade en ook hier belangen door elkaar kunnen lopen heb ik afgelopen woensdag 7 september met spijt mijn ontslag aangeboden aan mijn fractievoorzitter Mark Meijer en dien ik bij deze mijn ontslag in bij de voorzitter van de raad. 

Ik wil een betrokken raadslid zijn, open en transparant en er mag nooit sprake zijn, of de schijn daarvan, van persoonlijk gewin. Nu er intensief wordt samengewerkt aan het concept BRUIS en mijn echtgenoot deze verantwoordelijke functie binnen onze gemeente krijgt moet ik concluderen dat het tijd is om een keuze te maken. 

BRUIS is mijn kindje, mijn volle overtuiging dat zorg anders kan. Dat kan en wil ik in deze fase niet loslaten. Dat is een levenswerk. 

Roger Hoofs, de nummer twee van de lijst gaat mijn taken overnemen. Roger heb ik in korte tijd leren kennen als een gedreven, kundig man maar bovenal als een ontzettend fijn, oprecht en warm mens. Buiten dat ik Roger dank voor zijn lieve support, gun ik de raad en Kerkrade ook een raadslid als Roger Hoofs die met gedegen kennis en inzet echt het CDA-geluid op een aimabele manier zal blijven laten horen. 

Tot slot een woord aan de fractie CDA Kerkrade Lieve fractie, wat zijn we een goed team! Wat heb ik genoten van onze warme band die heel symbiotisch in korte tijd is ontstaan. Het spijt me zeer dat ik jullie moet verlaten maar ik zal jullie met een warm CDA-hart blijven volgen. Dank voor het vertrouwen in mij! 

Met warme groet, 

Vivian Lataster