28 januari 2022

Drie twintigers in de toplijst van CDA Kerkrade

CDA Kerkrade onderscheidt zich met drie twintigers in de top in vergelijking met de andere partijen. Buiten deze top 10 staan nog meer jongvolwassenen op de lijst en uiteraard zijn de andere leeftijdsgroepen ook ruim vertegenwoordigd. De jongste 18 en de oudste 77 jaar.

Nieuwe generatie
CDA Kerkrade vindt belangrijk dat betrokken en ambitieuze jongeren een goede positie op de lijst hebben. In de top 10 staan respectievelijk Jurian van den Camp (nr. 5, Eygelshoven), Hugo van Leeuwenstein (nr. 8, Centrum) en Nigel Schijven (nr. 9, Terwinselen). De lijst wordt onder andere aangevuld met Pepijn Caumon en Niklas Wiertz als lijstduwer. Het is mooi dat de partij zoveel vertrouwen heeft in de nieuwe generatie. Jongeren verdienen een stem in de politiek, ze zeggen niet voor niets: de jeugd heeft de toekomst. Bovendien kan een jong iemand in de politiek ook opkomen voor andere doelgroepen. Juist die frisse kijk is hard nodig om Kerkrade krachtiger te maken.

Plannen voor jongeren door jongeren
Een frisse wind door de stad. Concrete plannen om Kerkrade aantrekkelijker te maken voor jongeren. “Denk aan een gezellige accommodatie waar jongeren laagdrempelig en betaalbaar samen kunnen darten, biljarten of gezellig een drankje kunnen doen”, aldus Nigel (20 jaar). De bestaande faciliteiten onder de loep nemen en nieuwe initiatieven introduceren. Streven naar een stad waarin jong en oud in balans is. Kerkrade promoot haar stad goed met “Beleef Kerkrade” en hier zal ook verder aan gebouwd moeten worden. Daarnaast geeft Jurian (25 jaar) aan dat het tekort aan geschikte woningen voor starters en jonge gezinnen zo snel mogelijk opgelost moet worden: bouwen bouwen bouwen!

Iedereen telt mee
De vergrijzing in Kerkrade en omliggende gemeenten is hoog, dus ook deze doelgroep moet prettig kunnen wonen en recreëren in onze stad. Echter aandacht voor starters en jonge gezinnen is belangrijk en juist een betere balans tussen deze twee doelgroepen maakt Kerkrade bruisender. Kerkrade moet voor iedereen toegankelijk en aantrekkelijk zijn. Zittend Raadslid Niklas Wiertz (23 jaar) heeft zich de afgelopen vier jaar actief ingezet voor zowel jong als oud. Pepijn (18 jaar) is als nieuwkomer al zeer betrokken en tevens ambassadeur voor jonge mantelzorgers in Kerkrade.

Afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was de opkomst slechts 47%. CDA hoopt dat de opkomst in maart hoger is. Hugo (22 jaar) zou graag willen zien dat er meer belangstelling is voor belangrijke thema’s die iedereen raken en dat de jeugd meer betrokken wordt bij maatschappelijke thematiek. Jongeren zijn nu vrijwel niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad, terwijl het voorzieningenniveau afneemt. Wij hopen dat de inwoners van Kerkrade het vertrouwen durven uit te spreken in de nieuwe generatie.