14 maart 2017

Commissie Algemene Zaken en Middelen (AZM) van 13 maart 2017.

Op 13 maart vond de commissievergadering Algemene Zaken en Middelen (AZM) plaats. Er was een vrij korte agenda. Naast de reguliere agendapunten stond er een bespreekstuk geagendeerd, namelijk de “Vaststelling controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2017”. Ook zou er informatie gegeven worden over “Digitalisering van Post en Archief”.
Vaststelling controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2017.
De vaststelling van het controle protocol over de jaarrekening is een jaarlijks terugkerend agendapunt. Het houdt in dat enerzijds het “Controleprotocol over 2016” door de Raad wordt vastgesteld en anderzijds het “Controleprotocol 2015” wordt ingetrokken. De commissie ging unaniem met het voorstel akkoord. Dit impliceert dat dit stuk als akkoordstuk naar de Raadsvergadering van 29 maart aanstaande wordt doorgeleid.
Digitalisering van Post en Archief.
Vervolgens werd de commissie uitvoering ingelicht over de stand van zaken en de ontwikkelingen aangaande de “Digitalisering van Post en Archief”. Tot op heden was er sprake van een samenwerking in Parkstadverband. Echter de gemeente Heerlen is voornemens de huidige samenwerking om te vormen naar een “lichte Gemeenschappelijke regeling”. De CDA fractie heeft duidelijk aangegeven geen voorstander te zijn om hiervoor weer een gemeenschappelijke regeling in het leven te roepen. Wij zijn van mening dat de huidige samenwerkingsvorm voldoende mogelijkheden biedt om de ontwikkelingen vorm te geven.
Meer informatie
Wilt u de vergadering zelf nakijken, klink dan hier op de volgende link. U wordt dan doorgeleid naar de website van de gemeente Kerkrade. Hier kunt u de agenda van de vergadering vinden, evenals de bijbehorende stukken en videofragmenten.