19 mei 2021

Commissievergadering B&S – 18 mei 2021

Afgelopen dinsdag heeft de digitale commissievergadering Burgers en Samenleving plaatsgevonden. In de vergadering stonden drie thema’s centraal.

Allereerst spraken we in de vergadering over de begroting van Omnibuzz voor 2022. We hebben Omnibuzzgecomplimenteerd voor hun goede werk in het afgelopen jaar. In coronatijd heeft men zich goed weten aan te passen aan de omstandigheden om de doelgroep op die manier te ondersteunen in mobiliteit. Voor 2022 zijn er nog veel onduidelijkheden. Niet zeker is onder andere in welke mate corona nog invloed gaat hebben op het vervoersvolume. 

Vervolgens stonden we stil bij de Taskforce Jeugdhulp die nu in de tweede fase terechtkomt. De Taskforce is erop gericht om efficiencyslagen in de jeugdzorg te slaan. De tekorten zijn al jaren groot en de eerste fase van de Taskforce heeft tot goede resultaten geleid. Bij het realiseren van die efficiencyslagen hanteert onze gemeente te allen tijde dat er geen kind tussen wal en schip mag raken. Dat uitgangspunt ondersteunt het CDA Kerkrade volledig. We hebben in de vergadering onze steun uitgesproken voor het plan en we hopen dat een toekomstige koppeling met VIE tot nog betere resultaten gaat leiden.

Tot slot stond het Martin Buber centraal. De kwartiermaker van het Martin Buber heeft de commissie meegenomen in de huidige stand van zaken met betrekking tot dit initiatief voor Voortgezet Onderwijs in onze gemeente. Het CDA heeft onder andere aandacht gevraagd voor goede en laagdrempelige communicatie naar de doelgroep en duidelijkheid over de belangstellingsmeting. Daarnaast hebben we voorgesteld om dit onderwerp ook te behandelen tijdens de eerstvolgende Euroderaadvergadering om op die manier ook met onze Duitse collega’s van gedachten te kunnen wisselen.