14 maart 2017

Commissie Burgers en Samenleving (B&S) op 13 maart 2017

Op 13 maart vond, aansluitend op de commissievergadering AZM, de commissievergadering Burgers en Samenleving (B&S) plaats. Na de afgelopen tijd regelmatig een zeer volle agenda te hebben gehad, was dit nu niet het geval. Het enige onderwerp dat geagendeerd was, was de monitor decentralisatie sociaal domein (3D’s). Door middel van deze monitor wordt er ieder kwartaal een tussenstand gegeven van de ontwikkelingen in het sociaal domein. Er wordt bijvoorbeeld informatie gegeven over het aantal personen dat een voorziening heeft aangevraagd (bijvoorbeeld hulp in het huishouden). De monitor was ter voorbereiding op de vergadering al verstuurd. Wat CDA Kerkrade betreft is dit een goede manier om snel inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken. De monitor gaf ons deze keer geen reden tot het stellen van vragen.  
Meer informatie
Wanneer u de agenda met bijbehorende stukken en de videofragmenten terug wilt kijken, klikt u dan hier. U wordt dan doorgeleid naar de website van de gemeente Kerkrade.