06 april 2017

Commissie Grondgebied en Economische Zaken (GEZ) van 5 april 2017

Op 5 april vond de commissievergadering GEZ plaats. Hier vindt u een korte samenvatting van deze vergadering met daarin onze inbreng en standpunten.   Bij het agendapunt Lijst van toezeggingen heeft Roger Hoofs aangegeven dat het prima is dat wij een raadsinformatiebrief over de Omgevingswet hebben ontvangen, maar wij verwachten dat de in de brief aangekondigde behandeling in mei conform de ingediende aanvraag wordt opgepakt. En dat daarin ook wordt aangegeven hoe de inwoners en andere stakeholders hierin worden meegenomen.  Toegezegd is dat wij meegenomen zouden worden in hoe de Omgevingswet in Kerkrade geïmplementeerd gaat worden en daar willen we het College aan houden.  
Flankerend beleid
Bij de presentatie over de voortgang flankerend beleid werd door Paul Dahlmans aangegeven dat ruim 2 jaar geleden een door CDA ingediend voorstel voor flankerend beleid raadsbreed werd aangenomen. Dat flankerend beleid is door het College verder uitgewerkt en krijgt nu gelukkig steeds meer handen en voeten. Voor de inwoners en ondernemers van Kerkrade breekt binnenkort met het WMC en de oplevering van delen van het Centrumplan een belangrijke periode aan die kan bijdragen aan een positieve boost voor het imago van Kerkrade. Daarbij is volgens ons een sterk Centrummanagement van belang om Kerkrade in die periode goed in de markt te zetten. Tot nu toe is wat CDA betreft onder andere het Centrummanagement, mede door ziekte van de Centrummanager, te weinig zichtbaar geweest. Dat moet veranderen. Wij hebben in na de presentatie voorgesteld om nu met de daadwerkelijke implementatie van het flankerend beleid inclusief het Centrummanagement te beginnen en niet te wachten tot start van het WMC. Elke dag winst is er een.   Het Centrummanagement mag wat CDA betreft qua uren uitgebreid worden en het zou daarnaast fysiek zichtbaar en laagdrempelig benaderbaar en bereikbaar moet zijn door bijvoorbeeld in die periode de Centrummanager (tijdelijk) te huisvesten in een leegstaand winkelpand. Zo kunnen een aantal activiteiten direct worden opgepakt en indien noodzakelijk, worden bijgestuurd. Ook hebben wij voorgesteld om gedurende die periode een groot digitaal reclamebord (zo groot zoals die welke gebruikt worden bij de stadsentrees) aan de gevel van de oude Hema te plaatsen zodat het zowel vanuit de Markt alsook vanuit de Hoofdstraat goed zichtbaar is. Dat digitale reclamebord kan enerzijds gebruikt worden door WMC om activiteiten aan te geven, anderzijds kunnen ondernemers kortingsacties, aanbiedingen, reclameblokjes etc. plaatsen die regelmatig langs komen. Coördinatie van die uitingen kan dan door het centrummanagement geschieden.