03 februari 2020

commissievergadering AZM 3 februari 2020

Allereerst, toekomstig groen licht voor alle Gemeenschappelijke Regelingen (kort: GR-en) om toe te treden tot de nieuwe Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (kort: WSGO). Hierdoor zullen alle medewerkers van de desbetreffende GR-en, die door nieuwe regelgeving tussen de wal en het schip dreigden te belanden, onder de nieuwe cao-SGO vallen, die inhoudelijk gelijk is aan de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren.


Verder kwam de motie Aanpakken vuurwerkoverlast aan bod, een motie mede ingediend door CDA Kerkrade. Hierin wordt het College opgeroepen om o.a. alle mogelijkheden in kaart te brengen om vuurwerkoverlast tegen te gaan. Burgemeester Petra Dassen, tevens portefeuillehouder Veiligheid, adviseerde de motie aan te houden en het landelijk verbod op knallers en vuurwerkpijlen af te wachten. Het alternatief in haar ogen is een totaal vuurwerkverbod en zou wel erg ver gaan, zeker ook wat betreft het handhaven.
Uiteindelijk is besloten de motie aan te houden, de landelijke regelgeving dit jaar leidend te laten zijn en later in de commissie/raad te praten over het concreet handhaven. Voor ons als CDA Kerkrade van cruciaal belang, evenals het communiceren van maatregelen.


Tot slot hebben we nog extra aandacht gevraagd voor de situatie aan de grens, een bijkomstig probleem.